<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Technologia

„Czym właściwie jest proptech?” Jak wykorzystać technologię w branży nieruchomości na swoją korzyść

Dowiedz się, jak rozwiązania cyfrowe mogą poprawić doświadczenia najemców, usprawnić działania operacyjne i zwiększyć satysfakcję. Zapoznaj się z opiniami ekspertów na temat wyboru idealnej platformy Proptech i wykorzystania jej potencjału w celu uzupełnienia swojego ekosystemu technologicznego.

Co to jest proptech? Jest to najlepszy przyjaciel każdego, kto chce dokonać zmiany zorientowanej na najemcę.

Nie tylko dostarczy Ci danych potrzebnych do dostosowania się do życzeń i potrzeb najemców, ale może także przyspieszyć Twoje działania operacyjne i poprawić przejrzystość w kontaktach z najemcami. Rezultat? W rezultacie będziesz mieć więcej czasu i energii do przeznaczenia na doświadczenia mieszkalne.

Można jednak powiedzieć, że rynek jest zalany rozwiązaniami cyfrowymi. Znalezienie takiego, który będzie pasował do Twojej działalności, może być trudne.

Rozglądając się za technologią odpowiednią dla Ciebie, zadaj sobie pytanie: co powinna robić idealna platforma proptech i jak może uzupełniać mój istniejący ekosystem technologiczny?

Przeprowadziliśmy rozmowy z kilkoma ekspertami z branży, aby móc odpowiedzieć na to pytanie. 

Po pierwsze, czym jest proptech? 

Proptech – skrót od Property Technology – odnosi się do wykorzystania technologii do wprowadzania innowacji w branży nieruchomości, do usprawniania i ulepszania procesów. Obejmuje ona różne rozwiązania technologiczne, oprogramowanie, sprzęt i platformy zaprojektowane w celu poprawy różnych aspektów zarządzania nieruchomościami.

Jak w pełni wykorzystać proptech 

Teraz, gdy znasz już definicję, przyjrzyjmy się różnym sposobom, w jakie Proptech może pomóc Ci usprawnić działania operacyjne i stać się prawdziwie zorientowanym na najemcę. 

Wykorzystaj rozwiązania proptech do ulepszenia swoich systemów ERP. 

Do tej pory dostawcy usług z zakresu nieruchomości zazwyczaj polegali na systemach ERP jako partnerach technologicznych w swojej pracy związanej z zarządzaniem obiektem. W dobie „mieszkania jako doświadczenia” systemy ERP mają jednak największą wartość, gdy są używane wraz z innymi technologiami. 

W ostatnich latach firmy Proptech opracowały aplikacje wspomagające zarządzanie na płaszczyźnie zarówno czysto funkcjonalnej, jak i tej bardziej „ludzkiej".

Chociaż systemy ERP są niezbędne ze względów funkcjonalnych, aplikacje do obsługi najemców pomagają usprawnić komunikację, budowanie społeczności i obsługę klienta.

„Branża nieruchomości nadal jest dość konserwatywna i nie zawsze daje dostosować się do zmian" – mówi Quintin Schervenels, inwestor technologiczny i były dyrektor generalny firmy Funda. „Widać jednak postęp i rozkrzewienie się cyfryzacji, która staje się coraz bardziej dostępna".

„Aplikacje cyfrowe mogą sprawić, że procesy ulegną uproszczeniu. Może to również sprawić, że np. komunikacja stanie się bardziej dynamiczna i będzie odbywać się w czasie rzeczywistym, co pozwoli zaoszczędzić czas i ułatwić realizację zadań”.

Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie, w jaki najemcy korzystają z aplikacji cyfrowych. Niezależnie od tego, czy najemcy obecnie korzystają z aplikacji, czy nie, duża ich część w naszej ostatniej ankiecie stwierdziła, że korzystanie z aplikacji cyfrowej pozwoliłoby im zaoszczędzić czas, udzielić im głosu i uspokoić ich umysły.  

Usprawnij komunikację

Zdecydowanie zbyt często komunikacja cyfrowa wymaga korzystania z różnych kanałów, takich jak połączenia telefoniczne, SMS-y, e-maile, korzystania z aplikacji WhatsApp lub formularzy kontaktowych, co może być frustrujące i nieefektywne.

W większości przypadków do rozwiązania pojedynczego problemu potrzeba średnio siedmiu połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail. Może to prowadzić do zmarnowania nawet 320 godzin.

Platformy Proptech ułatwiają komunikację i wzmacniają pozytywne relacje na linii najemca-wynajmujący. Nie należy zapominać o tej korzyści. W naszej ostatniej ankiecie 57% najemców nieruchomości mieszkalnych stwierdziło, że ceni sobie dobrą komunikację i szybkość reakcji ze strony wynajmującego.

„Ważne jest, aby utrzymywać kontakt z najemcami i rozumieć ich potrzeby. Każdy najemca ma inne priorytety i preferencje. W modelu biznesowym skoncentrowanym na najemcach niezwykle istotne jest dostosowanie się do tego, co cenią najemcy” – mówi René Voortmeijer, dyrektor handlowy w Van der Vorm.

Skłonienie najemców do czerpania korzyści z rozwiązań technologicznych stanowi jednak wyzwanie dla zarządców nieruchomości. W odniesieniu do nowych inwestycji Bert Van Lunteren – dyrektor generalny holenderskiej firmy Schep Vastgoedmanagers zajmującej się nieruchomościami – podkreśla znaczenie uświadamiania najemców o tych rozwiązaniach.

„Specjaliści z branży nieruchomości coraz częściej zdają sobie sprawę ze znaczenia przygotowania budynków i ich mieszkańców do efektywnego funkcjonowania jeszcze przed rozpoczęciem najmu. Obejmuje to nauczenie mieszkańców komunikowania się za pośrednictwem aplikacji lub innych narzędzi kontaktu z klientem przed wprowadzeniem się, tak aby do czasu wprowadzenia się wskaźnik aktywacji aplikacji był już bliski 100%. Jest to łatwiejsze do osiągnięcia w przypadku nowych projektów budowlanych, ale może być trudniejsze w przypadku już funkcjonujących budynków".

Oferuj usługi, a nie tylko produkty 

Najlepszym sposobem zapewnienia wygody najemcom jest świadczenie usług, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych.

Jednak to poziom i dostępność usług oferowanych najemcom wyróżnia tę firmę. Usługi powinny być szybkie, spójne i kompleksowe.

Dlatego musisz być w stanie świadczyć przydatne usługi takie jak wynajem pojazdów i rowerów, przestrzeni coworkingowych, opieka nad dziećmi, siłownia i zaplecze odnowy biologicznej. Usługi te zapewniają wygodę, tworzą wartość i zwiększają satysfakcję.

 Wykorzystaj technologię na swoją korzyść 

Wykorzystanie technologii i rozwiązań proptech w branży nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie.

Aplikacje do obsługi najemców zintegrowane z systemami ERP odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu komunikacji, budowaniu społeczności i obsłudze klienta, prowadząc do zwiększenia zadowolenia i zaangażowania najemców oraz większej wydajności operacyjnej.

Ze względu na fakt, że rynek nieruchomości ewoluuje w kierunku „mieszkania jako doświadczenia”, firmy z branży nieruchomości muszą oferować usługi na wysokim poziomie, które zapewniają wygodę, tworzą wartość i zwiększają zadowolenie najemców przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej i opłacalności.

Dobrze dobrana aplikacja do obsługi najemców z zaawansowaną funkcjonalnością, wyposażona w otwarte API, może pełnić funkcję kompleksowej platformy umożliwiającej skuteczne zaspokajanie różnorodnych potrzeb najemców. 

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here