<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Binnensteden

Huurdersapp verbindt de leden van ondernemersvereniging met elkaar

Chainels is de ruggengraat van het samenwerkingsverband van de ondernemersvereniging: Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht.

Bij de Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) is Chainels in eerste instantie ingezet om de leden van hun vereniging, bestaande uit de gemeente, 500 ondernemers met winkels in de binnenstad en directe omgeving van Dordrecht, en het marketingbureau van Dordrecht, beter met elkaar te verbinden. De vereniging zet zich in om de binnenstad van Dordrecht te promoten, aangezien ondernemers afhankelijk zijn van de bezoekers die naar de binnenstad komen. Door nog meer bezoekers naar de binnenstad te trekken met activiteiten en evenementen, profiteren de ondernemers van een hogere omzet.

Onlangs spraken we met Bert Braanker, penningmeester van de POBD, over hoe Chainels de activiteiten van de organisatie ondersteunt. Chainels maakt het verzenden van berichten naar specifieke groepen leden mogelijk of laat leden zich abonneren op kanalen die voor hen relevant zijn. Dit betekent dat berichten eerder worden gelezen omdat ze relevant zijn voor ontvangers. Daarnaast heeft de gemeente een direct kanaal om ondernemers te informeren over bijvoorbeeld de blokkades in de binnenstad, wegenbouw en wijzigingen in het parkeerbeleid. Er worden enquêtes gehouden en documenten worden opgeslagen op het platform, waardoor leden een gecentraliseerde hub hebben voor het delen en ontvangen van relevante informatie.

“Chainels is de ruggengraat van het samenwerkingsverband van de ondernemersvereniging. Zonder Chainels zouden we blijven worstelen met subsystemen en oplossingen. Nu is onze ICT technisch probleemloos.” – Bert Braanker, penningmeester van de vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD)

Voorheen gebruikte de POBD veel afzonderlijke tools en processen voor ledenbeheer en prestatiebewaking. Voor het analyseren van de data moet je inloggen op veel websites en handmatig data verzamelen en bijwerken in Excel-bladen. Nu worden diverse data die zijn verzameld door externe dienstverleners automatisch gevisualiseerd in het vereenvoudigde overzicht van Chainels. Alles bij elkaar hebben deze optimalisaties de vereniging geprofessionaliseerd en tegelijkertijd de mogelijkheid geboden om te groeien, aangezien de vereniging nu de stijging van het ledenaantal aankan.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here