<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Technologia

Co to jest system kontroli dostępu? Jak zwiększyć bezpieczeństwo na terenie swoich nieruchomości

Odkryj, jak systemy kontroli dostępu i zamki cyfrowe rewolucjonizują bezpieczeństwo nieruchomości. Poznaj rodzaje systemów bezpieczeństwa, korzyści z nich płynące, opcje integracji i wymagania dotyczące ochrony swoich nieruchomości.

Wyobraź sobie, że pewnego ranka przybywasz do zarządzanej przez siebie nieruchomości i zastajesz zniecierpliwionego najemcę czekającego przed wejściem. Jego karta dostępu została skradziona, przez co został pozbawiony dostępu do budynku i poczuł się zagrożony.

Solidne środki bezpieczeństwa są kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznego doświadczenia najemcy i mogą pomóc uniknąć sytuacji, takich jak ta opisana powyżej. W obliczu postępującej cyfryzacji tradycyjne systemy fizycznych zamków i kluczy stają się coraz bardziej przestarzałe.

Innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy kontroli dostępu i zamki cyfrowe, szybko stają się nowym standardem w branży nieruchomości. Inteligentne zamki, takie jak te oferowane przez firmę iLOQ czy Salto KS, zwiększają bezpieczeństwo i jednocześnie zapewniają najemcom wygodę.

Czy rozważasz wdrożenie narzędzia kontroli dostępu w swojej nieruchomości lub integrację oprogramowania inteligentnego zamka ze swoim istniejącym systemem? Czytaj dalej, aby poznać ewoluującą domenę systemów kontroli dostępu i zamków cyfrowych, poznaj ich różne typy, zalety, funkcjonalność, a także wymagania i opcje integracji.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz budynkami mieszkalnymi, przestrzeniami komercyjnymi czy nieruchomościami mieszanego użytku, dołącz do nas, gdy będziemy podążać ścieżką mającą na celu zabezpieczenie Twoich nieruchomości przed zagrożeniami i rozwianie wątpliwości.

Co to jest system kontroli dostępu?

System kontroli dostępu to system bezpieczeństwa zaprojektowany do regulowania i zarządzania dostępem do różnych przestrzeni w obrębie nieruchomości. Może to być apartamentowiec, sklep, kompleks biurowy lub przestrzeń wspólna.

System wykorzystuje elektroniczne dane uwierzytelniające, takie jak karty magnetyczne, skanery biometryczne lub kody PIN, służące do identyfikacji osób i przyznawania im odpowiednich uprawnień dostępu. W przeciwieństwie do tradycyjnych zamków, systemy kontroli dostępu zapewniają bardziej wyrafinowane i elastyczne podejście do zarządzania dostępem, dając zarządcom nieruchomości większą kontrolę i nadzór nad tym, kto i kiedy uzyskuje dostęp do danej części nieruchomości. 

Jak to działa

Systemy kontroli dostępu działają w oparciu o scentralizowany mechanizm kontroli zarządzany poprzez cyfrowe oprogramowanie do zarządzania dostępem.

Kiedy dana osoba próbuje uzyskać dostęp do zabezpieczonego obszaru, przedstawia swoje dane uwierzytelniające w czytniku. Następnie system weryfikuje dane uwierzytelniające w swojej bazie danych i odpowiednio przyznaje dostęp lub go odmawia.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak dostęp czasowy i automatyczna synchronizacja użytkowników, zarządcy nieruchomości mogą efektywnie zarządzać uprawnieniami dostępu i śledzić działania użytkowników w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie dostępem cyfrowym: nowe podejście do bezpieczeństwa

Oprogramowanie do zarządzania dostępem cyfrowym oferuje zaawansowane funkcje zarządzania prawami dostępu, śledzenia działań użytkowników i zwiększanie ogólnego bezpieczeństwa. 

Co więcej, aplikacje do obsługi najemców, takie jak Chainels, są w stanie bezproblemowo zintegrować zarządzanie dostępem cyfrowym ze swoją platformą, aby ułatwić następujące czynności: 

 • Konfiguracja czasowego dostępu do udogodnień, które można zarezerwować, takich jak przestrzenie wspólne, rampy załadunkowe lub sale konferencyjne. Dzięki modułowi rezerwacji najemcy mogą płacić za określoną liczbę godzin, a dzięki systemowi kontroli dostępu mają dostęp do określonych przestrzeni w godzinach, za które zapłacili.  

 • Sprawne usuwanie z systemu prawa dostępu zgubionych, skradzionych lub niezwróconych kluczy i ponowne wydawanie ich, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Włączenie automatycznej synchronizacji użytkowników, aby wyeliminować ręczne wprowadzanie danych i zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędów w zarządzaniu uprawnieniami dostępu.

Rodzaje systemów kontroli dostępu

Dostępne są różne typy systemów kontroli dostępu, a każdy z nich oferuje unikalne funkcje i funkcjonalności dostosowane do różnych potrzeb dotyczących bezpieczeństwa:

 • Inteligentne zamki cyfrowe bez baterii i kabli: Systemy kontroli dostępu, takie jak iLOQ, oferują inteligentne zamki cyfrowe bez baterii i kabli, zapewniając nieprzerwaną pracę i bezproblemową instalację.

 • Technologia dostępu bezkluczowego: Dzięki systemom takim jak Salto możesz zastąpić zamki mechaniczne technologią dostępu bezkluczowego, aby zabezpieczyć każde drzwi w swojej nieruchomości bez konieczności używania fizycznych kluczy.

 • Inteligentny dostęp online i offline: Skorzystaj z rozwiązań inteligentnego dostępu z bezprzewodową infrastrukturą w chmurze i umożliwiaj kontrolę dostępu zarówno online, jak i offline.

 • Integracja z systemami inteligentnych budynków: Bezproblemowo integruj systemy kontroli dostępu z innymi technologiami inteligentnych budynków w celu zapewnienia kompleksowego i usprawnionego zarządzania.

Korzyści płynące z systemów kontroli dostępu

Wdrożenie systemu kontroli dostępu i zamków cyfrowych niesie ze sobą szereg korzyści dla zarządców nieruchomości:

 • Zwiększone bezpieczeństwo: Obniż ryzyko nieautoryzowanego dostępu i włamań, chroniąc najemców, gości i nieruchomości.

 • Wygoda i elastyczność: Zapewnij najemcom wygodny i elastyczny dostęp do udogodnień i przestrzeni wspólnych przy zachowaniu zasad protokołów bezpieczeństwa.

 • Efektywne zarządzanie: Usprawnij procesy zarządzania dostępem, wyeliminuj czynności wykonywane ręcznie i zmniejsz ryzyko wystąpienia błędów dzięki automatyzacji i integracji z platformami do zarządzania nieruchomościami.

 • Skalowalność: Łatwe skalowanie systemu kontroli dostępu w celu dostosowania go do rosnącego portfela nieruchomości lub zmieniających się wymagań związanych z bezpieczeństwem.

Integracja systemu kontroli dostępu

Integracja jest kluczem do maksymalizacji efektywności systemów kontroli dostępu w zarządzaniu nieruchomościami i społecznościami.

Jak już wspomnieliśmy, płynna integracja systemu kontroli dostępu z modułem rezerwacji Chainels służy zwiększeniu funkcjonalności i wygody zarówno zarządców nieruchomości, jak i najemców.

Integracja umożliwia uruchomienie takich funkcji, jak tymczasowy dostęp do udogodnień, automatyczne przypisywanie danych uwierzytelniających na podstawie ról użytkowników oraz uproszczenie procesów uwierzytelniania użytkowników.

Wymagania dotyczące systemu kontroli dostępu

Aby skutecznie wdrożyć system kontroli dostępu w swoich nieruchomościach, należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

 • Niezawodna infrastruktura: Zapewnienie dostępności niezawodnego zasilania i łączności sieciowej w celu wsparcia działania systemów kontroli dostępu i zamków cyfrowych.

 • Skalowalne rozwiązanie: Wybierz skalowalny system kontroli dostępu, który będzie w stanie dostosować się do wielkości i złożoności Twojego portfela nieruchomości.

 • Szkolenia dla użytkowników: Kompleksowe szkolenia dla zarządców nieruchomości i najemców w zakresie prawidłowego korzystania z systemu kontroli dostępu i przestrzegania protokołów bezpieczeństwa.

 • Zgodność: Dostosuj wdrożenie do odpowiednich wymogów prawnych i standardów branżowych, aby zachować zgodność z wytycznymi i zapewnić odpowiednią ochronę danych.

Podsumowując: systemy kontroli dostępu i zamki cyfrowe są kompleksowym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo nieruchomości.

Wykorzystując zaawansowane technologie i funkcje, takie jak inteligentne zamki niewymagające baterii, technologia dostępu bezkluczowego i bezproblemowa integracja z platformami do zarządzania nieruchomościami, zarządcy nieruchomości mogą zapewnić swoim najemcom optymalne bezpieczeństwo i wygodę, jednocześnie usprawniając procesy zarządzania dostępem.

Wdrożenie tych innowacyjnych rozwiązań jest niezbędne, aby utrzymać przewagę na rynku nieruchomości, który staje się coraz bardziej konkurencyjny i świadomy wagi ogólnie pojętego bezpieczeństwa.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here