<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Historie sukcesu klientów

Forum Gdańsk: sukces Chainels w galeriach zarządzanych przez Multi

Optymalizacja strategii operacyjnej Multi dzięki zastosowaniu Multi Forum, narzędziu do zarządzania i komunikacji, wspomagającemu obsługę wszystkich zadań operacyjnych.

Otwarte w 2018 roku Forum Gdańsk to wielokrotnie nagradzane centrum handlowe w portowym mieście Gdańsk w Polsce. Usytuowane w pobliżu dworca kolejowego Gdańsk Główny, historycznego Starego Miasta, a także budynków miejskich, Forum Gdańsk jest nieruchomością mieszanego użytku z przewagą użytku handlowego, który jest częścią handlowego portfela nieruchomości firmy Multi Corporation. Mając na uwadze optymalizację strategii operacyjnej Multi, Forum Gdańsk rozpoczęło w 2021 roku pilotażowy projekt, mający na celu przeniesienie do świata cyfrowego swoich działań operacyjnych i wielokanałowej komunikacji. Multi Forum, rozwiązanie typu proptech (ang. property technology - technologia na rynku nieruchomości) zasilane przez Chainels, zostało wdrożone jako podstawowe, kompleksowe cyfrowe narzędzie do zarządzania centrum handlowym i komunikacji w jego obrębie, które wspomaga obsługę wszystkich niezbędnych zadań na poziomie operacyjnym. Aplikacja do obsługi najemców została wykorzystana przez wewnętrzny zespół zarządzający nieruchomością i ponad 180 najemców, a Forum Gdańsk zapewniło przestrzeń do przetestowania użyteczności oprogramowania przed wprowadzeniem go w całym portfelu nieruchomości Multi Corporation. Wśród najemców i pośród ofert centrum handlowego znaleźć można szeroką gamę firm międzynarodowych oraz marek premium, lokale gastronomiczne, a także kino. W trakcie pandemii COVID-19 komunikacja związana ze zdrowiem i zachowaniem bezpieczeństwa wezbrała na sile, a zasady reżimu sanitarnego zostały udostępnione wszystkim, podczas gdy na terenie kraju wprowadzono nakaz tymczasowego zamknięcia centrów handlowych. Chainels jest kluczowym narzędziem pracy nie tylko dla zespołu zarządzającego nieruchomością, lecz także dla najemców centrum Forum Gdańsk, którzy chwalą sobie możliwość załatwienia wszystkich spraw za pomocą jednej aplikacji bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail, wypełniania arkuszy w programie Excel, czy wykonywania połączeń telefonicznych.

Po udanym wdrożeniu aplikacji w zróżnicowanym gronie najemców Forum Gdańsk, Chainels zostało wprowadzone do użytku w całym międzynarodowym portfelu nieruchomości Multi. Od maja 2022 roku z Chainels korzystają cztery kolejne centra handlowe w Polsce, w tym: Ferio Konin w Koninie, Galeria Pestka w Poznaniu, Magnolia Park we Wrocławiu i Sarni Stok w Bielsku-Białej. Zespoły zarządzające centrami wraz z najemcami są bardzo zaangażowani i zmotywowani do regularnego korzystania z systemu oferowanego przez Chainels w celu zgłaszania i obsługi problemów, zbierania raportów o obrotach sklepów, wspierania programów lojalnościowych przeznaczonych dla najemców, oferowania udogodnień i usług, które można zarezerwować, oraz obsługi zleceń. Pozwalające zaoszczędzić czas moduły przyczyniają się do zwiększenia wydajności. Za przykład może posłużyć moduł „Formularze i Awizacje”, który pozwala przenieść do świata cyfrowego proces zatwierdzania wszelkich wniosków (takich jak wniosek o przyznanie dostępu do budynku po godzinach pracy) w obrębie galerii. Wszystkie wymienione wyżej centra odnotowały nieprzeciętne statystyki dotyczące aktywacji kont nowych użytkowników oraz spadek zużycia papieru, dysponują również wglądem w ilość czasu poświęcanego na rozwiązywanie zgłoszeń, liczbę wydanych zezwoleń na pracę, a także w dane dotyczące obrotów i ogólnego zaangażowania najemców. Co ważne, lokalna społeczność została wzmocniona poprzez wdrożenie programu lojalnościowego dla pracowników i najemców, polegającego na dzieleniu się i realizacji zniżek w lokalnych sklepach. Zniżki do wykorzystania w lokalnej społeczności zostały już zrealizowane tysiące razy.

Do innych usprawnień wprowadzonych dzięki Chainels należy rozbudowany proces zatwierdzania wniosków o pozwolenie na pracę, który znajduje zastosowanie w przypadku pracowników technicznych lub tych, którzy wykonują prace niebezpieczne, dzięki czemu wnioski podlegają dokładniejszej analizie. W przypadku ewakuacji stosuje się ankietę sprawdzającą, czy wszyscy bezpiecznie opuścili budynek. Po otrzymaniu powiadomienia wszyscy użytkownicy są zobowiązani do zameldowania się za pośrednictwem aplikacji. Co więcej, najemcy mogą dokonywać natychmiastowych rezerwacji plakatów i banerów reklamowych w swoich centrach. System zapewnia doskonałą widoczność dostępności, możliwość rezerwacji i płatności w jednym miejscu, co zastępuje wymianę wiadomości e-mail z zarządcami nieruchomości. Dzięki zastosowaniu Chainels, centra handlowe zarządzane przez spółkę Multi Poland wnoszą swój wkład w realizację celów ESG obranych przez firmę, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie satysfakcji najemców.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here