Chainels Kultura

Wspieramy Ukrainę

Chainels opowiada się za pokojowymi rozwiązaniami opartymi na otwartym dialogu i odrzuca przemoc jako sposób rozwiązywania konfliktów.

Jako rozwiązanie oparte na komunikacji, Chainels opowiada się za podejmowaniem pokojowych decyzji, bazujących na otwartym dialogu i odrzuca przemoc jako sposób rozwiązywania konfliktów. Chainels wierzy w wolność i równość całej ludzkości. Aby zademonstrować solidarność naszej firmy i jej pracowników z Ukrainą, zmieniliśmy kolorystykę naszego logo na barwy narodowe Ukrainy.

Jesteśmy dumni z inicjatywy podjętej przez naszą koleżankę Gosię Winter, która zdecydowała się wesprzeć wspaniałą grupę ludzi w Polsce. Organizacja Profika Pomoc ma bezpośredni wpływ na obecną sytuację i organizuje autobusowe kursy na Ukrainę, skąd transportuje ukraińskich obywateli szukających schronienia do bezpiecznych lokalizacji w Polsce.

Do tej pory organizacja wykonała sześć przejazdów na Ukrainę, uratowała 400 osób i planuje kolejny wyjazd. Gdy w grę wchodzi wjazd na teren działań wojennych, zabierane są również pakiety pomocowe dla potrzebujących. Aby kontynuować tę pracę, potrzebne są lepsze autobusy, a także środki pieniężne na paliwo i naprawy z uwagi na to, że pojazdy znajdują się pod ciężkim ostrzałem.

Jeśli chciałbyś wesprzeć inicjatywę naszej koleżanki, co bezpośrednio pomoże mieszkańcom Ukrainy, kliknij poniższy link, aby przekazać darowiznę. Każda kwota ma wpływ i jest bardzo doceniana. Dziękujemy!

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here