Obiekty handlowe

Jak EPP wzmacnia współpracę z najemcami dzięki Chainels

EPP używa Chainels do optymalizacji komunikacji z najemcami, raportowania obrotów i śledzenia statusu działań konserwacyjnych w swoim zróżnicowanym portfelu nieruchomości handlowych i biurowych.

EPP jest największym w Polsce zarządcą nieruchomości handlowych. W jego zróżnicowanym portfelu znajduje się 29 nieruchomości handlowych oraz 6 kompleksów biurowych.

Firma dąży do zapewnienia jak najlepszych stóp zwrotu swoim akcjonariuszom i partnerom joint venture, zapewniając najemcom atrakcyjną i innowacyjnie zarządzaną przestrzeń wspierającą rozwój ich biznesu.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw i konsumentów EPP zaczęło dążyć do zwiększenia swojej konkurencyjności poprzez cyfryzację działań operacyjnych.

To jeden z powodów, dla których w 2021 roku firma zaczęła korzystać z platformy do obsługi najemców Chainels, hostującej aplikację typu white label — EPP Connect. 

„Naszym celem było zintegrowanie wielu kanałów komunikacji i raportowania w jednej aplikacji, a tym samym ułatwienie i przyspieszenie współpracy najemców” – mówi Urszula Matej-Bil, dyrektor ds. PR i komunikacji w EPP.

Potrzeba usprawnienia komunikacji okazała się jeszcze ważniejsza podczas pandemii COVID-19, kiedy wysoka responsywność i zdalny dostęp były kluczowe.

„Komunikacja w tym czasie była bardzo ważna, ponieważ przepisy sanitarne stale się zmieniały. Sklepy na przykład musiały ograniczyć liczbę osób, które wpuszczały do środka, a limity te często się zmieniały. Posiadanie jednego kanału, który umożliwiałby łatwą komunikację ze wszystkimi naszymi najemcami było dużą zaletą”.                           

Krok w kierunku cyfryzacji

Zastosowanie oprogramowania Chainels przez EPP jest częścią szerszej strategii cyfryzacji. W celu zwiększenia efektywności EPP dąży do zastąpienia procesów manualnych bardziej usprawnionymi rozwiązaniami cyfrowymi.

„Pomijając pandemię, wykorzystanie Chainels do hostowania EPP Connect było częścią naszej globalnej strategii digitalizacji naszych działań operacyjnych. Chcieliśmy wzbogacić współpracę z najemcami w naszych centrach handlowych o nowoczesne i innowacyjne narzędzie”.

Łatwa i płynna komunikacja z najemcami

Dzięki Chainels najemcy EPP mogą zgłaszać swoje miesięczne obroty drogą elektroniczną. Odkąd zaczęli korzystać z aplikacji dla najemców, gromadzenie danych o wynikach finansowych zarówno centrum, jak i działających w nim firm stało się łatwiejsze.

„Teraz – gdy nasi najemcy mogą zgłaszać swoje obroty w aplikacji – nie musimy zajmować się danymi przesyłanymi innymi kanałami – w formie papierowej czy e-mail”.

„Dane z raportów można również łatwo zintegrować z innym używanym przez nas oprogramowaniem. To znacznie ułatwia nam działania operacyjne. Dużą wygodą są też wysyłane do najemców przypomnienia o terminowym zgłaszaniu obrotów”.

 

Szukasz lepszego sposobu na zbieranie raportów o obrotach najemców komercyjnych? Porozmawiaj z przedstawicielem Chainels już dziś.  

Request a demo

Zapewnianie wygody poprzez współpracę oraz udostępnianie udogodnień i usług

Chainels pomaga EPP nie tylko zapewnić lepszą komunikację i usprawnić gromadzenie danych, ale także zwiększyć zadowolenie najemców poprzez możliwość oferowania udogodnień oraz dostępną na platformie funkcję zgłaszania usterek i problemów, dzięki której problemy są szybko rozwiązywane.

„Korzystając z EPP Connect, najemcy mogą rezerwować sale konferencyjne oraz kupować miejsca reklamowe na ekranach i banerach na terenie naszych centrów handlowych".

„Mogą w łatwy sposób zgłaszać i śledzić problemy związane z utrzymaniem i konserwacją, które nam zgłaszają. Dzięki temu najemcy są dobrze poinformowani. EPP wykorzystuje Chainels również do łączenia swoich społeczności handlowych w celu stworzenia silnego środowiska, w którym wszystkie firmy odnoszą korzyści".

 

Osiąganie celów strategii ESG dzięki przejrzystej komunikacji

EPP Connect umożliwia nie tylko codzienną komunikację. Aplikacja wspiera EPP również w osiąganiu celów strategii ESG.

„Po wyznaczeniu celów strategii ESG ważne jest również, aby EPP wykorzystało aplikację do zwiększenia świadomości najemców na temat tego, jak mogą oszczędzać energię lub ograniczać i poddawać recyklingowi odpady".

Spełnianie potrzeb najemców za pomocą formularzy, wniosków i ankiet 

EPP Connect pomaga najemcom przedstawić swoje preferencje, tak aby EPP – jako zarządca nieruchomości – mogło zaspokoić ich potrzeby i świadczyć odpowiednie usługi.

„Chainels to świetne narzędzie do szybkiego zbierania opinii od naszych najemców. Zapytaliśmy ich na przykład, czy nie chcieliby wydłużyć godzin otwarcia przed świętami lub wziąć udziału w akcji promocyjnej organizowanej przez centrum handlowe”.

EPP wykorzystuje aplikację także do obsługi próśb i wniosków przesyłanych przez najemców, dzięki czemu może szybko zaspokoić ich potrzeby.

„Jeśli najemcy chcieliby coś zrobić w swoim sklepie – na przykład jakiś remont, mogą po prostu wysłać do nas prośbę, a my możemy ją zaakceptować w aplikacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w naszych nieruchomościach możemy szybko poinformować naszych najemców o wpływie tych niedogodności na ich działalność".

Dalsza cyfryzacja portfela nieruchomości biurowych

EPP zamierza rozszerzyć swoje działania związane z cyfryzacją na nieruchomości biurowe, odpowiadając tym samym na trendy związane z większą wygodą i amenityzacją przestrzeni biurowych w postpandemicznym świecie.

„Aplikację EPP Connect wdrożyliśmy w naszym pierwszym projekcie biurowym – Malta Office Park w Poznaniu. Aplikacja jest zintegrowana z naszym systemem automatycznego parkowania. Do tej pory kanały komunikacji z kontrahentami pracującymi w naszych nieruchomościach biurowych były ograniczone, dlatego też wdrożenie aplikacji EPP Connect jest znaczącym usprawnieniem naszych działań operacyjnych”.

„Mamy nadzieję, że będziemy lepiej i szybciej zaspokajać potrzeby naszych najemców obiektów biurowych dzięki aplikacji, umożliwiając im zgłaszanie problemów lub wyrażanie opinii”.Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here