<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Obiekty handlowe

WF Communicatie: Ulepszenie komunikacji w centrum handlowym

Dzięki Chainels i jego platformie służącej do komunikacji z najemcami firma WF Communicatie była w stanie zoptymalizować komunikację i zarządzanie treścią dla swoich klientów komercyjnych.

Poznaj WF Communicatie – firmę zajmującą się komunikacją marketingową, która specjalizuje się w galeriach i centrach handlowych oraz nieruchomościach komercyjnych. Dzięki swojemu ponad 20-letniemu doświadczeniu WF Communicatie oferuje doradztwo w zakresie strategii, technologii i działań operacyjnych inwestorom, deweloperom, właścicielom nieruchomości komercyjnych, a także zrzeszeniom właścicieli sklepów.

Chainels wdrożono, gdy jeden z klientów – firma z branży nieruchomości zarządzająca centrum handlowym – stanął w obliczu problemów komunikacyjnych ze swoimi najemcami.

„Chcieliśmy zacząć korzystać z Chainels, ponieważ pracujemy w wielu centrach handlowych. Dla nich komunikacja wewnętrzna jest oczywiście bardzo ważna.” mówi założycielka Manuela Fernandez.

Po miesiącu od momentu wdrożenia Chainels w swoich obiektach handlowychzarządcy centrów handlowych dziękowali firmie WF Communications za wprowadzenie lepszego systemu informowania najemców. Przed wprowadzeniem Chainels starym sposobem przekazywania informacji były drukowane biuletyny, a zawarte w nich wiadomości były już nieaktualne w momencie, kiedy docierały do najemców.

WF Communicatie świadczy dla swoich klientów również usługi polegające na zarządzaniu treścią. Chainels zapewnia platformę, dzięki której mogą wysyłać swoim klientom cyfrowe biuletyny,  dzięki czemu mogą efektywniej informować najemców i angażować ich w sprawy związane m.in. ze społecznością.

Firma WF Communicatie była w stanie dostarczyć najemcom informacji, których potrzebowali, aby mogli stać się dobrze poinformowanymi ambasadorami centrum handlowego. Było to ważne dla budowania marki i poczucia wspólnoty wśród najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych.

Chainels pomógł również WF Communicatie zmierzyć zaangażowanie najemców, udostępniając narzędzie do zarządzania, które pozwoliło im zobaczyć, kto przeczytał ich wiadomości i aktualizacje. „W komunikacji w centrach handlowych" - dodaje Manuela, "sztuką jest znalezienie równowagi między dostarczeniem wystarczającej ilości informacji a nie przytłoczeniem najemców zbyt dużą ich ilością. Tutaj Chainels daje większą kontrolę nam jako menedżerom treści".

Dzięki ukierunkowanym wiadomościom na platformie Chainels firma WF Communicatie jest w stanie wybrać określonych odbiorców, do których chce wysyłać wiadomości, i być bardziej efektywna w zarządzaniu swoimi wiadomościami tak, aby nie przeciążać najemców zbędnymi komunikatami. 

Klienci WF Communicatie również wykorzystują Chainels m.in. do przeprowadzania ankiet w celu uzyskania opinii najemców. „Zebrane opinie pomagają naszym klientom zrozumieć, co się sprawdza, a co nie – a to pozwala im odpowiednio dostosować swoją strategię dotyczącą komunikacji”.

Z pomocą Chainels WF Communicatie udało się zbudować zarówno silne poczucie wspólnoty wśród najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych, silną tożsamość marki, jak i lojalność swoich najemców.

 

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here