<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Chainels Nieuws

De ESG-revolutie in vastgoed: Chainels en Blue Module effenen de weg

Ontdek hoe deze twee innovatieve Nederlandse bedrijven technologie gebruiken om de tevredenheid van huurders te vergroten, de gemeenschapszin te verbeteren en bruikbare inzichten te bieden voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord vastgoedbeheer.

ESG-overwegingen worden steeds meer erkend als cruciale factoren voor huurders tevredenheid, retentie en waardecreatie in vastgoedinvesteringen.

Hier komen twee Nederlandse bedrijven, Chainels, een aanbieder van een huurderservaring-app, en Blue Module, een ESG-rapportagetool, in beeld als waardevolle tools voor een volledige en actiegerichte ESG-rapportage.

Chainels bevordert een gevoel van community onder huurders, waardoor ze met elkaar in contact kunnen komen en communiceren en feedback kunnen delen met het property team over hun huurderservaring.

Deze feedback is waardevol voor ESG-rapportage omdat het vastgoedbeheerders in staat stelt gegevens over huurders tevredenheid te verzamelen en deze te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen over hoe de sociale gezondheid, veiligheid en community building kunnen worden verbeterd.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze integratie en wat het voor jou kan betekenen

Contact ons

Blue Module integreert rechtstreeks met Chainels om op deze gegevens te rapporteren over ESG-inspanningen. Door Chainels in combinatie met Blue Module te gebruiken, kunnen vastgoedeigenaren een nauwkeurigere beoordeling van de ESG-prestaties van hun vastgoed krijgen en gebieden voor verbetering identificeren binnen het kader van hun ESG-framework (BREEAM, LEED, WELL, GRESB, Fitwel, SmartScore, WiredScore …).

De samenwerking tussen Chainels en Blue Module kan een positieve invloed hebben op verhuurders en vastgoedbeheerders door het verbeteren van huurders tevredenheid en retentiecijfers, het verhogen van de waarde en winstgevendheid van het vastgoed, het identificeren van gebieden voor verbetering en het aantrekken van sociaal verantwoorde investeerders.

Door het bevorderen van een gevoel van community en het verzamelen van feedback van huurders, kunnen vastgoedbeheerders de sociale factor van ESG verbeteren en betere ESG-resultaten behalen. Deze samenwerking kan leiden tot een meer holistische benadering van ESG-rapportage die de opvattingen en ervaringen van huurders omvat, wat steeds belangrijker wordt voor belanghebbenden.

Turnover report 23-1 - NL (1)

Enkele voorbeelden van data die bij huurders kan worden opgehaald zijn: de algemene huurderstevredenheid, de tevreden ten aanzien van facility management, algemene gezondheids- en welzijnsscore, huurdersbetrokkenheid…

Naarmate de sociale factor van ESG steeds belangrijker wordt, zullen tools zoals Chainels en Blue Module steeds waardevoller worden voor vastgoedbeheerders en investeerders. Door een proactieve benadering te nemen voor community building en huurdersfeedback, kunnen vastgoedbeheerders betere ESG-rapportageresultaten behalen en meer duurzame en sociaal verantwoorde eigendommen creëren.

De samenwerking tussen Chainels en Blue Module is een uitstekend voorbeeld van hoe technologie kan worden gebruikt om ESG-rapportage te verbeteren en de algehele duurzaamheid van de vastgoedindustrie te verbeteren.

Curious to see how you score against key ESG frameworks?

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here