<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Monitor alle Data & Analyses van je portefeuille via één dashboard

Bekijk en analyseer de resultaten van je diverse data service providers in het Chainels platform. Of het nu data is over de betrokkenheid van huurders (met content, tevredenheidsbeoordelingen en berichten), de luchtkwaliteit in je gebouw, bezoekersaantallen of omzet, optimaliseer het besluitvormingsproces van je organisatie door deze informatie samen te voegen in Chainels.

data analytics hero

Global organisations turning their data sets into decision sets

 

"Multi Corporation streeft naar het verkrijgen van relevante inzichten uit bezoekersgegevens, en Chainels speelt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de juiste data toegankelijk zijn voor de juiste persoon, die op basis van deze inzichten kan handelen.

Steven Poelman, co-CEO bij Multi Corporation

MAKKELIJKER BEHEREN

Verbind en beheer de technologieën van je gebouw om je portefeuille te optimaliseren 

  • Verzamel en combineer portefeuille-gerelateerde data, waaronder winkelomzetten, inzichten over bezoekersaantallen, data over het klantenprofiel, koopgedrag en ESG. 

  • Integreer alle hardware van je gebouw – zoals bezoekerstellers en binnenluchtsensoren – in het Chainels platform om vergelijkingen te maken en portefeuilletrends te onthullen.

  • Beheer eenvoudig de statistieken van je portefeuille, zoals NPS, energieverbruik, probleemoplossingstijden en bezetting van boekbare items. 

 

staafdiagram met maandelijkse bezoekersaantallen
Grafiek met betrokkenheidstrends gedurende drie maanden, vierkant met het percentage huurders dat zich met berichten bezighoudt, grafiek met het aantal actieve gebruikers gedurende drie maanden, vierkant met het percentage gebruikers dat berichten leest
BLIJF OP DE HOOGTE

Eén overzicht houd de vinger aan de pols

  • Het managementtabblad is de centrale hub van je portefeuille om diverse data, zoals energieverbruik en oplossingstijden, in detail en allemaal in één overzicht te volgen. 

  • Houd toezicht op de algemene trends van de inkomsten van de huurders, de bezoekers die hun gebouwen bezoeken, en waar zij hun geld aan uitgeven.

  • Het management van een gebouw heeft een brede kijk op de activatie van de huurders in je gehele portefeuille, evenals op betrokkenheidstatistieken voor berichten, enquêtes en evenementen.
DATA WERKT VOOR JE

Doorgrond de statistieken van je portefeuille

  • Zoek verbanden tussen enquêteantwoorden van huurders, inzichten over bezoekersaantallen en omzetrapporten, evenals betalingspatronen van consumenten of het verzorgingsgebied van een gebouw.

  • Analyseer je huurdersdata met categorisaties en gebruikersrollen, en integreer je datawarehouse of BI-tool voor een diepere analyse.

  • Zet geaggregeerde data om in beslissingen die waarde toevoegen aan je portefeuille, zoals het afstemmen van de huurdersmix van je portefeuille op de consumenten die je gebouwen bezoeken, de verhuizing van huurders binnen je gebouw of de service van dienstverleners op basis van reactietijden, oplossingstijden en tevredenheidsbeoordelingen. 

  • Integreer gedragsgegevens van consumenten in besluitvormingsprocessen en koppel die data terug aan de huurders, zodat zij hun productaanbod kunnen verbeteren. 
vierkant met een bericht waarin om feedback van huurders wordt gevraagd van een ESG-initiatief

Klaar voor een datagedreven manier van werken?