<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Trendy

Adaptacja do zmieniających się priorytetów najemców nieruchomości mieszkalnych

Poznaj zmieniające się priorytety najemców i dowiedz się, jaki mają wpływ na wynajmujących. Odkryj zmianę w kierunku ciszy, spokoju i prywatności. Dowiedz się więcej o zapotrzebowaniu na komfortowe środowisko pracy z domu i gotowości do płacenia za wspólne przestrzenie do pracy. Spraw, aby najemcy byli usatysfakcjonowani i osiągnij sukces na rynku nieruchomości dzięki holistycznemu doświadczeniu mieszkalnemu. Przeczytaj więcej już teraz!

W naszej ostatniej ankiecie dla najemców zaobserwowaliśmy znaczną zmianę w odpowiedziach na temat tego, co najemcy traktują priorytetowo podczas poszukiwania nieruchomości na wynajem.

W tym wpisie rzucamy światło na zmieniające się oczekiwania najemców i ich konsekwencje dla wynajmujących.

Zaczynajmy!

Wpływ zdalnej rewolucji

Przeprowadziliśmy ankietę wśród 1750 najemców nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii i dowiedzieliśmy się, że większość ankietowanych podczas rozważania wynajmu nieruchomości priorytetowo traktuje spokój, ciszę i prywatność.

To nie jest takie zaskakujące. Nieco bardziej nieoczekiwany był fakt, że mała odległość od szkół i miejsc pracy, które tradycyjnie uważane są za czynniki kluczowe, zeszła na drugi plan.

Dobrze utrzymane przestrzenie wspólne miały wyższy priorytet, co sugeruje wzrost zapotrzebowania na komfortowe i produktywne środowisko pracy w domu.

W rzeczywistości 72% respondentów stwierdziło, że byliby skłonni zapłacić dodatkowy czynsz za wspólne przestrzenie do pracy
.


Kliknij tutaj , aby obejrzeć cały webinar.


Podczas gdy wartość nieruchomości jest zwykle wyższa na obszarach o lepszej dostępności do zakładów pracy i szkół, rozpowszechnienie pracy zdalnej może to zmienić.


Stres związany z dojazdami do pracy, koszty transportu i atrakcyjność elastycznej pracy odciągają ludzi od tradycyjnych biur i przyciągają do przestrzeni coworkingowych i pracy zdalnej.

Może to skłonić deweloperów nieruchomości komercyjnych do wprowadzenia dodatkowych udogodnień w celu zachęcenia ludzi do powrotu do biura.

Jednak rewolucja w pracy zdalnej będzie trwać, a deweloperzy nieruchomości mieszkalnych powinni zacząć myśleć o sposobach na lepsze dostosowanie się do tej zmiany. 

Zapotrzebowanie na holistyczne doświadczenie mieszkalne

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na preferencje najemców są niezawodna sieć WiFi oraz łatwy dostęp do terenów zielonych. Współcześni najemcy wyraźnie pragną mieć to, co najważniejsze, bliżej domu.

Bardziej holistyczne doświadczenie mieszkalne – takie, które spełnia zarówno potrzeby zawodowe, jak i osobiste – w przyszłości stanie się czynnikiem wyróżniającym dla firm z branży nieruchomości.

Wielu wynajmujących już to rozumie i reaguje, zapewniając przestrzenie coworkingowe i dodatkowe usługi, a także wdrażając platformy cyfrowe, dzięki którym najemcy mogą rezerwować i opłacać te usługi. 

Jak już wspomnieliśmy: to, co wyróżnia się w naszej ankiecie, to chęć i gotowość najemców do płacenia za te ulepszone warunki mieszkalne. 

Ogranicz zasięg

Wydawać by się mogło, że świadomość wagi elastycznego i dostępnego środowiska życia ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla osób pracujących w domu.

Mają na to wpływ udogodnienia, tereny zielone, cisza, spokój i prywatność. Ale ważne jest, aby nie stosować tutaj uniwersalnego podejścia.

Nikt nie chce żyć w próżni. Dlatego ważne jest, aby znaleźć równowagę między zapewnieniem ciszy i prywatności a ułatwieniem interakcji z sąsiadami i stworzeniem poczucia wspólnoty.

Identyfikując cechy najemców i odpowiednio dopasowując społeczności, właściciele mogą ich przyciągać, oferując obiekty i usługi, które najlepiej odpowiadają ich wymaganiom.

To ograniczenie zasięgu podkreśla potencjał segmentacji rynku w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb najemców.

Wnioski


Nieruchomości, jako branża, często potrzebują czasu, aby dostosować się do zmieniających się trendów. Jednak obecna zmiana priorytetów najemców nie jest jedynie odruchową reakcją na COVID-19.

Jest to długoterminowy trend, który został przyspieszony przez pandemię. Specjaliści od nieruchomości stopniowo nadrabiają zaległości na polu tych zmieniających się wymagań, rozpoznając ważność tworzenia przestrzeni mieszkalnych, które zaspokajają holistyczne potrzeby najemców.

Ze względu na to, że branża stale się dostosowuje i wprowadza innowacje, właściciele nieruchomości muszą nadążać za zmieniającymi się oczekiwaniami, aby zapewnić najemcom zadowolenie i długoterminowy sukces.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here