<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Chainels Kultura

Dzięki Chainels HomePlan buduje dom dla rodziny z RPA

Chainels wspiera organizację HomePlan w budowie domów dla rodzin z RPA.

Chainels przekazał 2500 euro firmie Stichting Homeplan, a z darowizny sfinansowano budowę domu dla potrzebującej rodziny z RPA. Stichting HomePlan to organizacja, która wierzy, że każda osoba zasługuje na bezpieczne schronienie i spokojną przyszłość. Budując domy dla potrzebujących rodzin, organizacja z siedzibą w Holandii zapewnia godność i bezpieczeństwo.

HomePlan i lokalne organizacje partnerskie wybrały rodzinę: 44-letnią samotną matkę sześciu chłopców i jednej dziewczynki. Obecnie kobieta jest bezrobotna i korzysta z dotacji na wsparcie dzieci, aby zapewnić rodzinie wyżywienie. Zbudowany dawno temu przez nieżyjących już rodziców matki rodzinny dom był stary i w każdej chwili groził zawaleniem zwłaszcza podczas burzy lub wiatru. Sytuacja materialna kobiety nie była stabilna, dlatego zakup materiałów budowlanych i opłacenie ekipy budowlanej były poza jej zasięgiem.

Decyzja o budowie nowego domu dla rodziny została podjęta przez HomePlan we współpracy z lokalnym partnerem Duduza. Po zatrudnieniu lokalnego budowniczego, zakupiono wszystkie materiały budowlane, a następnie rozpoczęto proces budowy. W ciągu trzech tygodni dom był gotowy. Stichting HomePlan i lokalne organizacje przekazały rodzinie klucze, co było bardzo emocjonującym momentem.

W nadchodzącym czasie władze lokalne pozostaną zaangażowane w sytuację rodziny i pomogą matce w znalezieniu pracy w lokalnych miejskich projektach. Zapewni jej to tymczasową pracę, co poprawi sytuację finansową całej rodziny. Lokalne firmy i przedsiębiorcy również wesprą akcję, przekazując przedmioty, takie jak łóżka, żywność i odzież.

Aby wesprzeć HomePlan, przekaż darowiznę tutaj.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here