<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Chainels Cultuur

Chainels steunt HomePlan bij het bouwen van huizen in Zuid-Afrika

Chainels steunt HomePlan om huizen te bouwen voor Zuid-Afrikaanse gezinnen.

Chainels doneerde 2500 euro aan Stichting Homeplan en de donatie financierde de bouw van een huis voor een gezin in nood in Zuid-Afrika. Stichting HomePlan is een organisatie die vindt dat ieder mens een veilig onderkomen en toekomst verdient. Door huizen te bouwen voor gezinnen in nood, biedt de in Nederland gevestigde organisatie waardigheid en veiligheid.

HomePlan en lokale partnerorganisaties selecteerden een gezin: een 44-jarige alleenstaande moeder van zes jongens en een meisje. Ze is momenteel werkloos en is afhankelijk van een kinderbijslag om eten op tafel te zetten. Het huis van de familie is lang geleden gebouwd door de overleden moeder en vader van de moeder, het was oud en kon elk moment instorten, vooral tijdens hevige wind of storm. De financiële situatie van de moeder was niet stabiel, en daarom kon ze het zich niet veroorloven om bouwmaterialen te kopen of een aannemer te betalen om een nieuw huis te bouwen.

De beslissing om een nieuw huis voor het gezin te bouwen is genomen door HomePlan in samenwerking met lokale partner Duduza. Na de werving van een lokale aannemer werden alle bouwmaterialen gekocht en begon het bouwproces. Binnen drie weken was het huis af. Stichting HomePlan en lokale organisaties overhandigden de sleutels aan de familie, een zeer emotioneel moment.

De komende periode blijft het lokale leiderschap betrokken bij de gezinssituatie en zal de moeder deelnemen aan lokale gemeentelijke projecten om werk te krijgen. Zo krijgt ze een tijdelijke baan en verdient ze iets dat bijdraagt aan haar financiële situatie. Lokale ondernemers en bedrijven zullen ook helpen door items als bedden, voedsel en kleding te doneren.

Doneer om HomePlan te steunen hier.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here