<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Trendy

Cyfrowy handel detaliczny: co to oznacza dla Twoich najemców?

Handel detaliczny się zmienia, a sprzedaż wielokanałowa staje się normą. Co to oznacza dla Twoich najemców detalicznych i co możesz zrobić, aby ich wesprzeć?

Wishibam jest przodującą w sektorach B2B i B2C platformą opartą na modelu usługi SaaS, umożliwiającą sprzedawcom detalicznym osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez sprzedaż wielokanałową. Wishibam współpracuje również z Chainels, aby umożliwić zarządcom nieruchomości oferowanie najemcom usług związanych ze sprzedażą wielokanałową.

Czekając na targi MAPIC 2022, przeprowadziliśmy rozmowę z kierownikiem sprzedaży Benjaminem Brannerudem, aby dowiedzieć się, jakie są jego przemyślenia na temat przyszłości handlu detalicznego. 

Jak zmienił się model biznesowy handlu detalicznego w ostatnich latach?

Jeszcze przed wybuchem pandemii branża handlu detalicznego rozwijała się szybko. To głównie zasługa gwałtownego rozwoju handlu internetowego – trendu, który pandemia tylko przyspieszyła. Dziś głównym konkurentem centrum handlowego nie są już inne centra obecne w okolicy, ale raczej gracze czysto internetowi, tacy jak Amazon czy Zalando.

Zmieniły się też zachowania konsumentów. Oczekują teraz, że będą mogli robić zakupy kiedy i gdzie chcą, niezależnie od miejsca, godziny czy kanału sprzedaży. Jeśli sprzedawca nie jest obecny w tym momencie, konsumenci po prostu kupią od tego, który jest.

Bycie „graczem czysto internetowym” lub „sprzedawcą fizycznym” już nie wystarcza. Firmy muszą się dostosować i rozpocząć sprzedaż wielokanałową.

W jaki sposób zarządcy nieruchomości w miejscach, takich jak parki i centra handlowe mogą dostosować się do tych zmian?

Aby dostosować się do tych zmian, trzeba je najpierw zrozumieć i zbadać dostępne możliwości. Co więcej, aby reagować na nowe zachowania konsumentów i dostosowywać jakość interakcji klienta z marką do jego oczekiwań, należy korzystać z przydatnych danych, które dają podstawę do działania.

Dlatego najemcom i klientom trzeba zaoferować nowy poziom usług, takich jak logistyka czy sprzedaż internetowa. Wdrożenie strategii sprzedaży wielokanałowej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Jaką rolę muszą podjąć zarządcy nieruchomości handlowych w tej nowej erze handlu detalicznego?

Od zarządców nieruchomości oczekuje się, aby pozyskali swoim najemcom klientów. Pierwotnie samo centrum handlowe wystarczyło, aby przyciągnąć klientelę dzięki dobremu położeniu, parkingom, oferowanym rozrywkom, ofercie gastronomicznej, etc.

Teraz, aby przyciągnąć i zatrzymać najemców, wynajmujący muszą zaoferować innowacyjne usługi, które pomogą im zwiększyć obroty i odwiedzalność.

Muszą znaleźć sposób, aby stać się bardziej wartościowym usługodawcą dla swoich najemców, korzystając z dostępnej przestrzeni. Tym samym cyfryzacja ich aktywów staje się jedną z najistotniejszych opcji.

Jesteś gotowy na cyfryzację swoich aktywów? Zacznij teraz z Chainels


Jaki jest potencjał technologii, mogący wpłynąć na zmianę przyszłości handlu detalicznego?

Technologia już wywołała zmiany we wszystkich sektorach, w tym w sektorze handlu detalicznego. Sprzedaż internetowa, media społecznościowe i inne środki komunikacji zbliżają do siebie firmy i ich klientów.

Klienci mogą teraz korzystać z natychmiastowych i innowacyjnych usług, detaliści wykorzystują dostępne dane, aby lepiej zrozumieć konsumentów i odpowiednio dostosować swoje oferty.

Personalizacja ścieżki klienta jest dziś koniecznością dla wszystkich sprzedawców detalicznych. 

W jaki sposób powierzchnie handlowe mogą przetrwać rozwój e-handlu?

Sprzedaż wielokanałowa może stworzyć wyjątkowe możliwości dla sprzedawców detalicznych, jeśli zostanie wprowadzona w odpowiedni sposób. Model opierający się wyłącznie na sprzedaży online nie jest już trwały ze względu na rosnące koszty dostaw i pozyskiwania klientów. Połączenie silnej fizycznej obecności z e-handlem może zapewnić sprzedawcom zdecydowaną przewagę.

Tworząc lokalne rynki, centra handlowe rozwiązują również problemy strategii CSR, które są nieodłączne dla takich graczy jak Amazon, Zalando, etc… Co więcej, mogą ostatecznie oferować swoim najemcom usługi logistyczne (wysyłka ze sklepu, możliwość kupna online z odbiorem w placówce itp.), a tym samym generować nowe źródła przychodów. 

Jaka jest przyszłość zakupów w sklepach stacjonarnych?

W Wishibam uważamy, że zakupy internetowe oraz te dokonywane w sklepach stacjonarnych nie konkurują ze sobą, lecz się uzupełniają.

Dzięki wykorzystaniu modelu sprzedaży wielokanałowej i jednoczesnym oferowaniu produktów dostępnych lokalnie w sklepie, zwiększa się ilość interakcji klienta z daną marką. W rezultacie klient kupujący wielokanałowo wydaje średnio 7,4 razy więcej niż klient robiący zakupy wyłącznie w internecie, oraz 3,4 razy więcej niż klient fizyczny.

Głęboko wierzymy, że przyszłość zakupów nie będzie się wiązać ani z opcją "tylko w sieci", ani "tylko fizycznie", ale będzie się wiązać z mądrym połączeniem obu tych wariantów, co da klientom możliwość dokonywania zakupów kiedy i gdzie chcą.Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here