<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Trendy

Coliving: rosnąca wartość w Twoim portfelu nieruchomości

Koncepcja colivingu zyskała w ostatnich latach ogromną popularność, a coraz osób decyduje się na tę innowacyjną aranżację mieszkania. Dla właściciela korporacyjnego, który chce rozszerzyć swoje portfolio mieszkaniowe, włączenie przestrzeni colivingowych może być lukratywną okazją. Takie podejście do nowoczesnego życia kładzie nacisk na społeczność, współpracę i przystępność cenową, co czyni go atrakcyjną opcją dla mieszkańców miast poszukujących więzi społecznych i zrównoważonego życia.

W tym wpisie omawiamy korzyści płynące z włączenia przestrzeni colivingowych do swojego portfela nieruchomości, wyzwania z tym związane oraz strategie wspomagające udane wdrożenie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na przystępne cenowo i zrównoważone rozwiązania mieszkaniowe, coliving stanowi obiecującą okazję dla firm zajmujących się wynajmem.


Zrozumienie koncepcji Colivingu

Prawdopodobnie słyszałeś już wcześniej termin "coliving", ale możesz nie być pewien, z czym on się właściwie wiąże. Mówiąc prościej: coliving to nowoczesna koncepcja mieszkaniowa, która na pierwszy plan wysuwa wspólne przestrzenie mieszkalne i poczucie wspólnoty.

W przestrzeni colivingowej mieszkańcy mają prywatne sypialnie i dzielą obszary wspólne, takie jak kuchnie, pokoje dzienne i przestrzenie coworkingowe.

Przestrzenie colivingowe są zaprojektowane tak, aby zachęcać do interakcji społecznych i rozwoju osobistego, z naciskiem na zrównoważony rozwój i innowacje.

Jest to dość nowa koncepcja, która wyłoniła się z różnych przecinających się trendów społecznych.

  • Niższe koszty utrzymania: Wszyscy odczuwamy skutki inflacji i wyższych kosztów życia. Koszty związane z wynajmem mieszkań w miastach wykluczają wielu młodych ludzi z rynku najmu.
    Coliving stanowi opłacalną opcję dla osób, które chcą mieszkać w obszarach miejskich. Dzieląc się przestrzenią i zasobami, mieszkańcy colivingu mogą zaoszczędzić na czynszu, opłatach za media i innych wydatkach.

  • Lepiej dostosowany do koczowniczego stylu życia: Najemcy z pokolenia Z i millenialsów prowadzą bardziej koczowniczy styl życia niż ich poprzednicy. Coliving zapewnia elastyczne warunki mieszkaniowe – idealne dla osób w ruchu. Wiele przestrzeni colivingowych oferuje krótkoterminowe umowy najmu, co ułatwia mieszkańcom wprowadzanie się i wyprowadzanie w zależności od zmieniających się okoliczności.

  • Udogodnienia i usługi: Przestrzenie colivingowe zazwyczaj oferują szereg usług i udogodnień , które mogą ułatwić życie mieszkańcom. Mogą one obejmować sprzątanie, usługi pralnicze, zaplecze fitness i ogólnodostępne pomieszczenia do pracy lub wypoczynku.

  • Życie zorientowane na społeczność: Coliving oferuje poczucie wspólnoty, którego często brakuje w tradycyjnych mieszkaniach. Przestrzenie colivingowe są zaprojektowane tak, aby sprzyjać interakcjom społecznym i współpracy, co może być szczególnie atrakcyjne dla osób, które są nowe w mieście lub chcą poszerzyć swój krąg znajomych.

 

Korzyści płynące z włączenia przestrzeni colivingowych do swojego portfela nieruchomości

Oprócz tworzenia bardziej zorientowanych na społeczność miejsc do życia, w których się miło mieszka, włączenie przestrzeni colivingowych do swojego portfolio może prowadzić do zróżnicowania źródeł przychodów, pozyskania najemców z młodszej grupy demograficznej i wyższych wskaźników obłożenia.

Coliving oferuje również wyjątkowe udogodnienia, takie jak wspólne przestrzenie do pracy, wydarzenia społecznościowe i dostęp do zasobów, które przemawiają do miejskich profesjonalistów dążących do prowadzenia zrównoważonego stylu życia opartego na współpracy. W naszej ostatniej ankiecie przeprowadzonej wśród najemców 88% z nich stwierdziło, że dobrze utrzymane przestrzenie współdzielone są ważne podczas poszukiwania nieruchomości na wynajem.

Posiadanie tych udogodnień i przestrzeni współdzielonych w nieruchomościach colivingowych pozwala oferować dodatkowe usługi, które stanowią większą wartość dla najemców. 

Pokonywanie wyzwań związanych z colivingiem

Chociaż coliving oferuje wiele korzyści, wiąże się również z wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak zarządzanie wspólnymi przestrzeniami, kwestie prywatności i niezgodność charakterów.

Firmy zajmujące się wynajmem mogą zaradzić potencjalnym problemom, ustanawiając jasne zasady i reguły postępowania, dodatkowo inwestując w wysokiej jakości meble i urządzenia oraz zapewniając regularne usługi konserwacyjne i usługi sprzątania.

Korzystając z cyfrowej aplikacji, wynajmujący mogą z łatwością zarządzać wieloma przestrzeniami współdzielonymi, umożliwiać najemcom zgłaszanie uwag za pomocą ankiet dla najemców, a także zgłaszanie i śledzenie wszelkich problemów związanych z utrzymaniem i konserwacją. 

Trendy i możliwości związane z colivingiem na rynku nieruchomości

Popyt na przestrzenie colivingowe rośnie, a millenialsi i pokolenie Z poszukują bardziej przystępnych cenowo i zrównoważonych rozwiązań mieszkaniowych.

Biorąc pod uwagę postępującą urbanizację i zwiększający się odsetek osób pracujących zdalnie, przewiduje się, że rynek colivingu znacznie rozwinie się w nadchodzących latach.

Firmy zajmujące się wynajmem mogą wykorzystać ten trend, wprowadzając do swoich portfeli nieruchomości przestrzenie colivingowe oraz wdrażając technologię inteligentnego budownictwa w celu poprawy doświadczeń mieszkańców.

Strategie wspomagające pomyślne wdrożenie colivingu

Firmy zajmujące się wynajmem mogą wdrożyć skuteczną strategię colivingową, przeprowadzając badania rynku w celu określenia popytu i docelowych odbiorców.

Nawiązywanie partnerstwa z osobami obsługującymi przestrzenie colivingowe lub start-upami może pomóc firmom zajmującym się wynajmem skorzystać z doświadczenia operatorów i ich wiedzy o branży colivingu.

Ponadto inwestowanie w wysokiej jakości udogodnienia i wydarzenia społecznościowe może pomóc w budowaniu pozytywnej i zaangażowanej społeczności mieszkańców.

Jesteś gotowy na coliving?

Coliving to obiecująca możliwość dla firm zajmujących się wynajmem, chcących rozszerzyć swój portfel nieruchomości mieszkalnych. Dzięki skupieniu się na społeczności i współpracy oraz dzięki przystępnym cenom przestrzenie colivingowe mogą przyciągnąć najemców z młodszej grupy demograficznej, poszukujących zrównoważonych i społecznych rozwiązań mieszkaniowych. Firmy zajmujące się wynajmem mogą wykorzystać ten trend, wdrażając innowacyjne strategie i technologie w celu stworzenia udanego przedsięwzięcia, jakim jest coliving.

 

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here