<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Zbieraj kluczowe dane dotyczące wyników finansowych za pomocą Raportowania obrotów 

Zbieraj pewne i aktualne dane dotyczące wyników finansowych najemców komercyjnych za pomocą narzędzia do zbierania danych o obrotach stworzonego przez Chainels. Raportowanie obrotów nie tylko pomaga w terminowym zbieraniu danych o obrotach, ale także zapewnia ich aktualny przegląd, dzięki czemu możesz zdefiniować trendy i zoptymalizować wyniki.  

 

turnover-hero
turnover-reminder

Pożegnaj się z manualnymi procesami

  • Zwiększ wskaźnik odpowiedzi o 60% dzięki automatycznym przypomnieniom w aplikacji, wysyłanym e-mailem, a także powiadomieniom push. 

  • Ustal elastyczne terminy raportowania  w dowolnych ramach czasowych, które Ci odpowiadają. 

  • Ustaw automatyczne przypomnienia dla tych, którzy jeszcze nie przesłali swoich raportów.

 

„Przed wprowadzeniem Chainels mieliśmy duże problemy z terminowym zbieraniem danych. Teraz – dzięki pulpitowi służącemu do raportowania obrotów, 80-90% najemców zgłasza swoje obroty do 5 dnia następnego miesiąca! Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać wyniki i przygotować raporty dotyczące obrotów znacznie wcześniej." 

Adrianna Modzelewska, Specjalista ds. operacyjnych w Atrium European Real Estate.

turnover-testimonial

Zarządzaj danymi tak, jak Ci to odpowiada

  • Ułatw zarządzanie danymi dzięki jednej intuicyjnej platformie dla najemców służącej do raportowania kluczowych wskaźników efektywności.

  • Eksportuj dane jako pliki CSV lub pozwól naszemu API pobrać informacje do użytku w Twoim własnym systemie ERP.

  • Twórz niestandardowe formularze w celu zebrania dodatkowych kluczowych wskaźników efektywności, takich jak odwiedzalność i średni rozmiar koszyka.

turnover-web
Turnover reporting- Updated

Zaawansowane narzędzie do raportowania dla lepszej wydajności operacyjnej 

Moduł Raportowanie obrotów Chainels pozwala menedżerom centrów handlowych i menedżerom ds. leasingu zaoszczędzić średnio 1000 godzin pracy rocznie. 

Zdobądź informacje

Zbieraj dane dotyczące kluczowych wskaźników efektywności, identyfikuj słabe punkty i odkrywaj wzajemne powiązania między różnymi wskaźnikami

Oszczędzaj czas

Nie musisz samodzielnie przypominać najemcom o dostarczeniu danych – przypomnienia są wysyłane automatycznie w aplikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zwiększ wydajność

Przyspiesz przepływ pracy dzięki modułowi, służącemu do zgłaszania usterek i problemów. Zarządzaj naprawami za pomocą opcji śledzenia statusu i automatycznych przypomnień.

Zarządzaj danymi

Uzyskaj dostęp do przejrzystego przeglądu wyników najemców komercyjnych na jednej łatwej w użyciu platformie do raportowania obrotów i kluczowych wskaźników efektywności

Gotowy, aby zmienić swój sposób pracy?