<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
ESG

Hoe je je huurders kunt betrekken bij je ESG-strategie

Profiteer van de kracht van samenwerking in ESG-strategieën. Ontdek hoe het betrekken van huurders bij je ESG-initiatieven duurzaamheid, transparantie en betrokkenheid van de community kan bevorderen.

Het succesvol implementeren van een ESG-strategie is geen lineair traject met een duidelijk begin en einde. Het is eerder een voortdurend proces van analyse, samenwerking en verfijning.

Bovendien bestaat je ESG niet in een vacuüm. Het heeft gevolgen voor de wijdere wereld, en vooral voor de mensen die in je gebouwen wonen of werken.

Zonder deze mensen te betrekken bij je strategie en met hen samen te werken aan het duurzamer maken van je gebouwen, is succes op ESG-gebied vrijwel onmogelijk.

Met dat in gedachten delen we enkele ideeën over hoe je je huurders effectief kunt betrekken bij je ESG-strategie. Laten we erin duiken!

Beoordeel huidige prestaties, risico's en kansen

Voordat je je huurders opneemt in je ESG-strategie (Environmental, Social en Governance), is het van cruciaal belang om potentiële risico's te evalueren en mogelijkheden voor gezamenlijke optimalisatie te identificeren.

Onderzoek sleutelfactoren zoals energie-efficiëntie, waterbesparing, afvalbeheer, toegankelijkheid, luchtkwaliteit en betrokkenheid van de community. Voer een grondige analyse uit van de bijbehorende risico's en kansen, en brainstorm over strategieën om huurders effectief te betrekken.

Stel dat je bijvoorbeeld een woongebouw beheert. Na enige analyse merk je dat huurders ondermaats presteren op het gebied van energiebesparing. In plaats van beschuldigend of opdringerig te zijn, kies je voor samenwerking. Je gebruikt een communicatieplatform voor huurders om workshops te organiseren, het bewustzijn over de voordelen van energiebesparing te vergroten, en tips voor energiebesparing te delen.

Of misschien beheer je een commercieel gebouw waar huurdersbedrijven al uitblinken op ESG-gebied dankzij hun onafhankelijke strategieën. In dit geval kun je manieren vinden om je ESG-strategie af te stemmen op die van hen, zonder in conflict te komen met hun bestaande initiatieven. Om dit te bereiken, kun je de ESG-vertegenwoordiger van het bedrijf raadplegen om synchronisatie te waarborgen.

Door je ESG-criteria af te stemmen op die van je huurders, betrek je hen actiever bij het behalen van bredere ESG-doelstellingen.

Omzetrapport 23 (3)

Communiceer en informeer

Vastgoed- en communitymanagers nemen een unieke positie in om huurders voor te lichten over verschillende facetten van ESG. Het is echter van cruciaal belang om het ‘waarom’ achter je ESG-strategie te benadrukken.

Zonder de bredere context en grondgedachte achter initiatieven als energiebesparing of afvalbeheer te begrijpen, kunnen huurders apathisch of zelfs resistent worden.

Geef prioriteit aan voorlichting boven antagonisering. Zorg ervoor dat huurders ESG-initiatieven niet opvatten als beschuldigingen van wangedrag. Effectieve communicatie is van het grootste belang om duidelijk te maken dat dit een gezamenlijke reis is naar wederzijdse voordelen.

Wees transparant over de manier waarop ESG-initiatieven de energiekosten kunnen verlagen, veiligere en meer gemeenschappelijke woon- en werkruimtes kunnen creëren en huurders in staat kunnen stellen kleine veranderingen door te voeren die bijdragen aan het grotere goed.

Onderhandel over ESG-vriendelijke huurvoorwaarden

Je kunt huurders direct betrekken bij je ESG-strategie via huurovereenkomsten waarin ESG-gerelateerde verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn opgenomen, ook wel ESG-clausules genoemd. Deze huurvoorwaarden leggen meetbare doelstellingen en benchmarks vast.

Volgens onderzoek van Savills Investment Managementverwacht 73% van de institutionele beleggers dat groene huurclausules tegen 2029 standaard zullen worden opgenomen in overeenkomsten tussen huurders en vastgoedbeheerders.

Naleving van ESG-kaders kan leiden tot hogere huurpremies, verbeterde toegang tot bankleningen en institutionele investeringen, en zelfs lagere rentetarieven. Het is geen verrassing dat groene huurovereenkomsten aan populariteit winnen.

Maar naast deze voordelen zijn ze ook een handige manier om ervoor te zorgen dat je huurders actief deelnemen aan je bredere ESG-strategie.

Laten we eens kijken naar de elementen die doorgaans in ESG-clausules zijn opgenomen:

Gebruik, energievoorziening en beheer van vastgoed

ESG-clausules kunnen verhuurders het recht geven om duurzame energiebronnen te gebruiken voor elektriciteit, verwarming en water. De kosten die verband houden met deze duurzame bronnen moeten in de clausule worden verduidelijkt.

In huurovereenkomsten kan ook een verplichting worden opgenomen om afval te scheiden en recyclebare producten te gebruiken voor schoonmaak en onderhoud, hoewel de details kunnen variëren.

Constructie en onderhoud

Verhuurders faciliteren vaak duurzaam vastgoedgebruik door voorzieningen aan te bieden zoals duurzame verwarming, koelsystemen, fietsenstallingen of elektrische oplaadstations. In de ESG-clausule moet worden uitgelegd wat de verantwoordelijkheden van huurders zijn bij het gebruik van deze faciliteiten en het afstemmen op ESG-doelstellingen.

Data en monitoring

Sommige groene huurovereenkomsten kunnen huurders verplichten om data te delen met betrekking tot de energie- en watervoorziening, afvalverwerking en andere ESG-maatstaven.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een effectief datamonitoringdashboard. Als u dat nog niet doet, zou u een digitaal platform moeten gebruiken waar u verschillende datapunten consolideert tot een duidelijk en verteerbaar overzicht.

Chainels is een voorbeeld van zo’n platform. Met de huurdersapp kun je verschillende data en analyses over energie- en waterverbruik consolideren, evenals statistieken zoals bezoekersaantallen en omzet.

Moedig betrokkenheid van de community aan

Hoewel het milieuaspect van ESG cruciaal is, mag de sociale dimensie niet over het hoofd worden gezien. Veel ESG-kaders beoordelen hoe effectief community's worden beheerd en hoe diensten aan huurders worden verleend. Op dit vlak zijn er volop samenwerkingsmogelijkheden.

Communitygebouw

Een sterk communitygevoel heeft een positieve invloed op de tevredenheid en betrokkenheid van huurders. Vastgoedbeheerders kunnen de community bevorderen door:

  • Het organiseren van evenementen en activiteiten zoals filmavonden, etentjes en game-avonden.
  • Het creëren van gedeelde ruimtes, zoals gemeenschappelijke tuinen of lounges.
  • Het stimuleren van communicatie en interactie met huurders via apps.
  • Het betrekken van huurders bij beslissingen op het gebied van vastgoedbeheer, bijvoorbeeld via adviescommissies of enquêtes.

Lokale economie


Betrek huurders bij je ESG-strategie door de lokale economie te promoten. Moedig ze aan om vacatures te plaatsen en bied kortingen aan bewoners en werknemers in je gebouwen,Hiermee steun je lokale bedrijven en versterk je de community.

Verbeter je ESG-game

Het implementeren van een ESG-strategie (Environmental, Social, and Governance) is een voortdurende, gezamenlijke reis waarbij de huidige prestaties moeten worden beoordeeld, risico's moeten worden aangepakt en kansen moeten worden benut.

Effectieve communicatie en transparante voorlichting zijn essentieel om huurders bij dit traject te betrekken, en zorgen voor wederzijds begrip en overeenstemming.

ESG-vriendelijke huurvoorwaarden en initiatieven voor communitybetrokkenheid koesteren een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en bevorderen duurzaamheid binnen en buiten de gebouwgrenzen.

Door de lokale economie te stimuleren kunnen huurders en vastgoedbeheerders bijdragen aan een groenere, rechtvaardigere toekomst. Samen gaan we dankzij deze collectieve inspanning stap voor stap op weg naar een duurzame, welvarende wereld.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here