<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Trends

Van het omzethuurmodel een succes maken voor verhuurders en huurders

In commercieel vastgoed wordt vaak een prestatiegericht huurmodel gebruikt. Transparantie over prestaties leidt tot positieve resultaten voor alle belanghebbenden.

In veel winkel- en horecavastgoedportefeuilles buiten Nederland is prestatiehuur het meest gebruikte huurmodel voor verhuurders en hun huurders. Dit is wanneer een basishuur duidelijk wordt vastgesteld en vervolgens de huurfactuur wordt aangepast op basis van hoe het bedrijf van een huurder presteert gedurende een bepaalde periode. Wanneer een huurder binnen een winkelcentrum of winkelgebied een hogere omzet genereert, krijgt de verhuurder een hogere huur. In minder winstgevende tijden zou de huurder dan minder huur betalen. Dit kan gunstig zijn voor huurders, vooral wanneer COVID-19-lockdowns winkels dwongen om te sluiten, wat een aanzienlijke impact heeft op de 'niet-essentiële' sectoren van de detailhandel en de horeca.

Zo leidden de gevolgen van de coronaregelingen voor huurders tot verzoeken om geen huur te betalen. Verhuurders introduceerden op hun beurt omzethuurmodellen omdat zij beter inzicht wilden krijgen in hun huurders. Door hun strategie te veranderen in het delen van de omzetgegevens van de huurder, konden verhuurders een voorstel voor huurverlaging doen.

Deel risico en beloning

Door gebruik te maken van een omzethuurmodel, verdelen verhuurders en huurders het risico en de beloning gelijkmatiger. Natuurlijk kunnen verhuurders profiteren als het met de huurders goed gaat, en als het met huurders niet goed gaat, kan proactieve samenwerking de situatie voor een huurder helpen verbeteren terwijl er tijd is om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Een veelgestelde vraag is echter: hoe kunnen verhuurders regelmatig betrouwbare omzetgegevens van huurders verzamelen? Voor verhuurders met veel huurders is het een tijdrovend proces om inzichten in winkelprestaties van huurders op te halen.

Regelmatige herinneringen veroorzaken wrijving tussen verhuurder en huurder

Om omzetdata van huurders op te vragen, maken verhuurders doorgaans gebruik van een verplichte workflow. Wanneer een winkelier bezig is met zijn zakelijke activiteiten en veel herinneringen en telefoontjes krijgt van vastgoedbeheerders om hun omzetgegevens door te sturen, kan er wrijving ontstaan tussen huurders en verhuurders. Over het algemeen vinden verhuurders dit proces van het verzamelen van prestatiedata traag en moeilijk. Als ze niet weten hoe hun huurder presteert, kan de omzetgecorrigeerde huurfactuur niet op tijd worden gemaakt. En natuurlijk is de prestatiegecorrigeerde huurfactuur voordelig voor de huurder als hij of zij in deze periode ondermaats presteert. Gelukkig zijn er betere oplossingen dan het handmatig achtervolgen van huurders voor data.

turnover-reminder-3

Laat een digitaal systeem het proces verbeteren

De module Omzetrapportage van Chainels vraagt en herinnert huurders automatisch om hun omzet in te dienen, waardoor de negativiteit wordt weggenomen die gepaard gaat met regelmatige confrontaties of gespannen situaties met huurders. Chainels is uniek omdat verhuurders meerdere regelingen kunnen toepassen. Als de huurder akkoord gaat, kunnen verhuurders wekelijks data ontvangen, waardoor verhuurders nog beter inzicht krijgen in de prestaties van huurders. Met meer informatie kunnen verhuurders een klant beter adviseren om te verhuizen, wat bijvoorbeeld meer bezoekers naar hun winkel kan trekken. Door het proces van het delen van data te vergemakkelijken en het persoonlijke aspect te verwijderen via een systeem dat herinneringen verstuurt, wordt een gezonde relatie tussen huurder en verhuurder behouden.

Stimuleer met datauitwisseling

Ook als er voor een huurder geen verplichting bestaat om zijn omzetdata aan verhuurders te rapporteren, kan regelmatige prestatierapportage een win-winsituatie opleveren. Om prestatierapportage te stimuleren, kan de verhuurder in ruil daarvoor relevante data-inzichten leveren. Dit genereert een prikkel voor huurders om de winkelprestaties tijdig te rapporteren. Wanneer huurders prestatiegegevens delen, kan de verhuurder bezoekersdata of inzichten in het verzorgingsgebied leveren. Met informatie zoals leeftijden en bestedingspatronen van bezoekers, evenals de straal van het gebied, kan een huurder zijn productaanbod aanpassen om zijn prestaties te verbeteren. Hoewel grotere merken onderzoeksafdelingen hebben en waarschijnlijk al over deze data beschikken, kunnen kleinere retailers profiteren van deze informatie, hun marketingcampagnes aanpassen aan hun verzorgingsgebied en uiteindelijk hun prestaties verbeteren. Chainels maakt het makkelijk om deze datauitwisseling te faciliteren. Beschikking hebben over de module Omzetrapportage kan de samenwerking tussen huurder en verhuurder verbeteren door transparanter te zijn. Verhuurders kunnen dan een educatieve rol op zich nemen en de huurdersmix binnen het gebied optimaliseren.

Across Mapic page 72

Optimaliseer de positionering van huurders in het centrum

Vaak aarzelen verhuurders en huurders om transparant te zijn over prestaties, maar het kan voor beide partijen tot positieve resultaten leiden. Door inzicht te hebben in de werkelijke prestaties van een retailer in realtime, ontstaat er een dialoog tussen verhuurders en retailers. Als er bijvoorbeeld meerdere winkels naast elkaar zijn gevestigd en overlappende productcategorieën hebben, kan het zinvol zijn om een huurder naar een andere locatie te verhuizen, zodat alle huurders er baat bij hebben. Met prestatiedata kan een verhuurafdeling dit soort analyses maken om huurders te adviseren om te verhuizen, met het juiste advies op het juiste moment.

Omzetrapportage levert unieke inzichten op

Chainels biedt verhuurders de mogelijkheid om kwalitatieve feedback van huurders te ontvangen. Met een open commentaarveld kunnen huurders relevante informatie aan hun rapport toevoegen die interessante inzichten kan opleveren. Gebouwbeheerders kunnen er bijvoorbeeld achterkomen dat de reden waarom huurders slecht presteerden te wijten was aan bouwwerkzaamheden in de buurt van het winkelcentrum. Ook bepaalde evenementen kunnen bijdragen aan een hogere omzet dan verwacht. Dit kan een centrum helpen bij het plannen van zijn marketingactiviteiten voor het komende jaar.

 

Wil je meer weten?

  Turnover reporting-2  


Download the one-pager

 

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here