<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Verander ESG-strategieën van bewustzijn tot actie

Onze eenvoudige tool ondersteunt organisaties in het behalen van hun ESG-criteria door prestaties te monitoren en de belanghebbenden onderling te verbinden en te informeren.

vierkant met het verbruik van zonne-energie gedurende een jaar, vogelperspectief van een tuin, horecamedewerker die een tafel veegt, vierkant waarin de lancering van een groen initiatief wordt aangekondigd

Chainels helpt organisaties hun ESG-doelstellingen te behalen

 

ESG | ENVIRONMENTAL

Duurzaamheid door samenwerking 

Om de voetafdruk van een portefeuille te minimaliseren, is op veel fronten afstemming nodig. Van huurders tot eigenaren en dienstverleners, iedereen heeft een aandeel in het dagelijkse energieverbruik en de luchtkwaliteit van gebouwen. Het digitale dashboard van onze huurders app monitort continu relevante statistieken om de milieudoelen van je portefeuille te behalen.

vier vierkanten tegen een grijze achtergrond waarmee het energieverbruik wordt weergegeven

Strategieën om je portefeuille duurzamer te maken

Verbeter de energiezuinigheid

Integreer slimme bouwtechnologieën en huurdersdata voor een compleet overzicht van het energie- en afvalverbruik in je gebouwen.

Elimineer afval door digitale processen te gebruiken 

Stop het gebruik van papier en plastic door dagelijkse operationele workflows te digitaliseren en te automatiseren.

Verminder, hergebruik en recycle in de community

Betrek je community bij het afvalbeheerproces. Informeer huurders wanneer herbruikbare bouwmaterialen beschikbaar zijn.
ESG | SOCIAL

Communicatie leidt tot verbinding

Door één platform aan te bieden om de sociale agenda collectief te beheren, te bespreken en te delen, verandert je portefeuille in een bloeiende community. Met tools om aankondigingen te maken en feedback te ontvangen, kan het managementteam van je gebouw nauwkeurige acties uitvoeren om het comfort en de gezondheid van je huurders direct te verbeteren.

Enquêteaanvraag voor feedback over een initiatief voor duurzame daken
ESG-kwesties op de module Meldingen en hun statussen

Verander portefeuilles in veilige en duurzame communities

Het gebruik van Chainels draagt bij aan hogere tevredenheidsniveaus van huurders dankzij een verbeterde betrokkenheid. De huurders app maakt samenwerking en effectieve communicatie mogelijk door het transparant rapporteren van problemen en enquêtes. Communicatie rondom het verbeteren van arbeidsomstandigheden op het gebied van gezondheid, veiligheid & beveiliging op de werkplek krijgt een vaste plek.

Maak je portefeuille inclusief en veerkrachtig

Denk lokaal

Bied je community exclusieve loyaliteits incentives om het succes van je huurders te verhogen, met de steun van je community. Plaats vacatures in je community om lokale sollicitanten aan te moedigen.

Geef het goede voorbeeld

Organiseer liefdadigheidsevenementen, fundraisers en vrijwilligerswerk binnen je community's, en nodig huurders en bewoners uit om deel te nemen. Verhoog je communities' aandacht voor lopende initiatieven zoals donaties aan goede doelen in nood. 

 

Veiligheid met één druk op de knop

Bij bedreigingen waarschuwen huurders binnen een mum van tijd veiligheidsteams en omwonenden. Wees voorbereid met evacuatieplannen en AED-locaties voordat er een noodsituatie optreedt.
ESG | GOVERNANCE

Geef transparantie voor huurders de prioriteit en creëer wederzijds voordeel

Wanneer degenen die door beslissingen worden beïnvloedt aan het besluitvormingsproces worden toegevoegd, neemt de kans op rechtvaardige en inclusieve resultaten toe. Door alle perspectieven via ons platform mee te nemen, voegen we diversiteit toe aan het bestuursproces van je organisatie.

Update op Chainels over duurzaamheid met een afbeelding van balkonnen met bomen

Geef alle belanghebbenden een stem in de besluitvorming

Samenwerking is de sleutel

Bouw nauwere relaties op met alle typen belanghebbenden door vragen te stellen, om ervoor te zorgen dat alle perspectieven zijn bekeken.

Bekijk alle perspectieven

Door een digitaal en open forum te creëren kunnen huurders ongevraagde ideeën en suggesties delen. Vraag naar specifieke feedback met enquêtes, en neem beslissingen op basis van hun resultaten.

Bouw bruggen voor transparantie

Deel informatie over de directie van je organisatie en bied inzichten over hoe het bestuur is gestructureerd.

Proptech For Good


We zijn een trotse partner van PropTech for Good Alliance