<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Aanvraagformulieren bespaart tijd en papier

Creëer digitale formulieren om elk type toestemmingsverzoek te behandelen of alle informatie te verzamelen die nodig is in je community. Huurders kunnen moeiteloos inzendingen versturen en het vastgoedbeheerderteam kan eenvoudig om meer informatie vragen.

 


forms-hero-reduced

Aanvraagformulieren digitaliseert elke aanvraag in de panden van onze klanten

 

Centraliseer de verzoeken van je community en stroomlijn het goedkeuringsproces

Wist je dat door het centraliseren van elk gedigitaliseerd formulier dat door huurders wordt ingediend, community's jaarlijks gemiddeld 40 papieren formulieren per huurder kunnen besparen? Sterker nog, het management kan het aantal verzonden berichten tijdens het goedkeuringsproces beter beheren, wat leidt tot tijdwinst per verzoek, vanaf de eerste indiening tot de definitieve goedkeuring.

forms-1
form-types

Creëer digitale formulieren om elk type toestemmingsverzoek of informatieverzameling af te handelen

Moeten je huurders regelmatig formulieren – zoals verzoeken om werktoestemming – indienen bij het management of de dienstverleners van je community? Chainels stelt managers in staat om gepersonaliseerde formulieren te creëren, die gebruikt kunnen worden voor elke situatie binnen je gebouw. Of huurders nu toestemming moeten vragen voor toegang tot laadperrons, parkeerplaatsen en het gebouw, of alleen informatie, zoals hun contact- of verzekeringsgegevens, moeten indienen, laat ze een digitaal formulier indienen dat jij hebt gemaakt en dat is afgestemd op al je behoeften.

Meerdere partijen kunnen een melding krijgen om verzoeken op het juiste moment goed te keuren

Zodra een formulier is ingediend bij het management of de dienstverleners, kan een goedkeuringsproces beginnen. Inzendingen kunnen goedkeuring vereisen van een of meerdere personen of afdelingen.

form-approval

Klaar om je manier van werken te transformeren?