<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Chainels wspiera wszystkie obiekty w Twoim portfelu nieruchomości

Niezależnie od tego, czy Twoje obiekty mają charakter czysto handlowy, mieszkalny lub biurowy, czy są to budynki mieszanego użytku, aplikacja dla najemców Chainels zaspokoi wszystkie potrzeby operacyjne w obrębie całego portfela nieruchomości. Niezależnie od tego, czy zarządzasz dziesiątkami czy setkami najemców, Chainels zapewni Ci bezproblemową komunikację z każdym z nich.

 

Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla siebie

 

OBIEKTY HANDLOWE

Przekształć zwykłe centra i parki handlowe w zintegrowane społeczności

KOMPLEKSY MIESZKALNE

Wspieraj główne priorytety mieszkańców przy niewielkim nakładzie pracy ze strony zarządców nieruchomości

POWIERZCHNIE BIUROWE

Zapewnij najemcom udogodnienia niezbędne do stworzenia optymalnego miejsca pracy

OBIEKTY MIESZANEGO UŻYTKU

Jedna platforma dla wszystkich najemców obiektów handlowych, biurowych i mieszkalnych

Dzięki Chainels procesy operacyjne w obiektach mieszanego użytku ulepszają takie firmy, jak

"Dla nas Chainels jest ważną warstwą cyfrową, która wspiera naszą koncepcję usług mieszkaniowych. Obecnie umożliwiamy 2300 najemcom rezerwację przestrzeni coworkingowych i usług wewnętrznych w budynku za pomocą prostego procesu w naszej aplikacji LIVVIN. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do swojego domu i szafki za pośrednictwem aplikacji."

Karin van der Ven, Dyrektor Generalny Fuzer BV

Funkcje naszej platformy, które usprawniają działania w Twoich obiektach

 

POWERFUL FEATURES

Informacje o nieruchomości

Śmiejący się najemcy, dane kontaktowe pokazane po obu stronach

Zbieraj wszystkie informacje o swoim budynku lub dzielnicy w jednym miejscu

 • Bezpiecznie przechowuj dokumenty w folderach przypisanych do budynku lub najemcy

 • Powiadamiaj najemców o niedawno przesłanych plikach i wprowadzonych poprawkach

 • Nadaj treściom charakter dobierając odpowiedni format tekstu oraz wstawiając linki i multimedia

 • Zapoznaj zespoły zarządzające nieruchomościami z zakładką kontaktową

 • Udostępniaj aktualizacje dotyczące budynków na kanale „Mój budynek”

System rezerwacji

Interfejs rezerwacji rampy załadunkowej, osoba na rowerze, osoby na spotkaniu z laptopami podają sobie ręce, interfejs wyboru przedziału czasowego do rezerwacji

Tchnij życie w swoje nieruchomości, udostępniając przestrzenie, obiekty i usługi dostępne do rezerwacji

 • Menedżerowie społeczności mogą zamieścić ofertę dowolnego obiektu lub usługi, która jest dostępna do zarezerwowania przez społeczność

 • Ustaw okres rezerwacji rozciągający się od minut do miesięcy

 • Dodaj osobny regulamin& i warunki rezerwacji dla każdego obiektu, ustal stawki za wynajem oraz wprowadź pytania o życzenia specjalne dotyczące rezerwacji

 • Zatwierdź lub odrzuć rezerwację bez ciągłego wymieniania e-maili

 • Uruchom kanały marketingowe swojej nieruchomości, uzupełniając je o treści przesłane przez najemców

Zarządzanie działalnością & system ticketowy

Zastosuj innowacyjne, przejrzyste narzędzie wspomagające organizację pracy przy zarządzaniu zgłoszeniami usterek i problemów technicznych

 • Pozwól swoim najemcom zgłaszać problemy techniczne za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji

 • Skonfiguruj swoje drzewo decyzyjne uzupełniając je o domyślne osoby odpowiedzialne za rozwiązanie zgłoszonego problemu, niestandardowe zasady i preferencje widoczności

 • Współpracuj z wieloma dostawcami usług i zyskaj bezpośredni wgląd w wykonywaną przez nich pracę

 • Błyskawicznie informuj najemców o zmianie statusu zgłoszenia za pomocą powiadomień push i e-mail

 • Wprowadź do formularzy etapy zatwierdzania dla każdego rodzaju zgłoszenia problemu technicznego

Wirtualne formularze

Komunikat informujący o awarii zasilania, pracownik budowlany w pracy, konserwator w pracy, interfejs zgłaszania usterek i problemów

Gromadź elektroniczne wnioski od członków swojej społeczności w jednym miejscu, i usprawnij proces ich zatwierdzania

 • Twórz wirtualne formularze w celu obsłużenia wszelkiego rodzaju wniosków i awizacji, a także aby zebrać istotne informacje od członków społeczności

 • Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie zgłoszeń danego typu zostaną automatycznie powiadomione o wpłynięciu nowego wniosku, i poproszone o jego zatwierdzenie lub odrzucenie

 • Zgłoszone wnioski mogą zostać odesłane do najemców z prośbą wprowadzenia poprawek, bez konieczności wypełniania całego wniosku po raz kolejny

 • Miej wgląd w zgłoszenia członków swojej społeczności, w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia

Marketing & lojalność najemców

dwie kolumny pokazujące personel branży hotelarskiej, interfejsy zniżek po obu stronach

Zbuduj lojalną i zaangażowaną społeczność najemców

 • Skorzystaj z opcji personalizacji aplikacji i rozbudź pozytywne emocje związane z Twoją marką

 • Przechowuj i udostępniaj materiały marketingowe członkom społeczności odpowiedzialnym za marketing w swoich firmach

 • Oferuj zniżki i promocje dedykowane jedynie osobom pracującym i mieszkającym w danej nieruchomości, aby zwiększyć ich zaangażowanie w korzystanie z platformy

 • Z łatwością zbieraj od najemców informacje marketingowe, takie jak informacje o promocjach, wydarzeniach czy godzinach otwarcia

 • Używaj dedykowanych kanałów wiadomości, do omówienia możliwości i strategii marketingowych

Wskaźniki wydajności

najemca korzystający z laptopa, interfejsy raportowania obrotów pokazane po obu stronach

Zbieraj raporty obrotów oraz dane o wskaźnikach wydajności od najemców detalicznych

 • Ciesz się wysokim wskaźnikiem zgłaszania raportów obrotów dzięki automatycznym przypomnieniom e-mail oraz przypomnieniom w aplikacji

 • Używaj dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych schematów raportowania obrotów, dla różnych grup najemców

 • Umożliwiaj zgłaszanie obrotów w różnych walutach i z różnymi stawkami VAT, w zależności od najemcy

 • Udostępnij moduł jedynie osobom odpowiedzialnym za raportowanie i chroń dane za pomocą systemu uwierzytelniania biometrycznego lub kodu PIN

 • Eksportuj dane jako plik CSV/Excel lub integruj je z własnymi narzędziami i oprogramowaniem

Analityka danych

Lista firm i ich obrotów, pisząca osoba, wykresy przedstawiające odwiedzalność

Analizuj dane & i statystyki swojego portfela nieruchomości

 • Zintegruj i łatwo zarządzaj w aplikacji wszystkimi technologiami dostępnymi w Twoich budynkach, dla jak najlepszej optymalizacji wyników portfela

 • Trzymaj rękę na pulsie, dzięki zestawieniom wszystkich najważniejszych danych w aplikacji, w przystępnej formie graficznej

 • Analizuj wyniki finansowe swojego portfela z pomocą zaawansowanych statystyk

 • Przekształć zgromadzone statystyki w decyzje, które przyniosą największą wartość Twojemu portfelowi nieruchomości

Bezpieczeństwo & ochrona

Komunikat informujący o ćwiczeniach przeciwpożarowych, plan ewakuacji w nagłych wypadkach, wykaz dokumentów dotyczących bezpieczeństwa przechowywanych w Chainels

Udostępnij najważniejsze informacje dotyczące & wszystkim członkom swojej społeczności

 • Korzystaj z błyskawicznych kanałów komunikacji, stworzonych na potrzeby działania w sytuacjach krytycznych

 • Pozwól członkom społeczności na wzajemne informowanie się o niebezpiecznych incydentach

 • Zagwarantuj bezpieczeństwo w nieruchomości dzięki umożliwieniu wstępu do budynku jedynie osobom upoważnionym
 • Zapewnij wszystkim pracownikom, mieszkańcom i najemcom dostęp do planów ewakuacji i rozmieszczenia defibrylatorów AED za jednym kliknięciem
Śmiejący się najemcy, dane kontaktowe pokazane po obu stronach

Zbieraj wszystkie informacje o swoim budynku lub dzielnicy w jednym miejscu

 • Bezpiecznie przechowuj dokumenty w folderach przypisanych do budynku lub najemcy

 • Powiadamiaj najemców o niedawno przesłanych plikach i wprowadzonych poprawkach

 • Nadaj treściom charakter dobierając odpowiedni format tekstu oraz wstawiając linki i multimedia

 • Zapoznaj zespoły zarządzające nieruchomościami z zakładką kontaktową

 • Udostępniaj aktualizacje dotyczące budynków na kanale „Mój budynek”
Interfejs rezerwacji rampy załadunkowej, osoba na rowerze, osoby na spotkaniu z laptopami podają sobie ręce, interfejs wyboru przedziału czasowego do rezerwacji

Tchnij życie w swoje nieruchomości, udostępniając przestrzenie, obiekty i usługi dostępne do rezerwacji

 • Menedżerowie społeczności mogą zamieścić ofertę dowolnego obiektu lub usługi, która jest dostępna do zarezerwowania przez społeczność

 • Ustaw okres rezerwacji rozciągający się od minut do miesięcy

 • Dodaj osobny regulamin& i warunki rezerwacji dla każdego obiektu, ustal stawki za wynajem oraz wprowadź pytania o życzenia specjalne dotyczące rezerwacji

 • Zatwierdź lub odrzuć rezerwację bez ciągłego wymieniania e-maili

 • Uruchom kanały marketingowe swojej nieruchomości, uzupełniając je o treści przesłane przez najemców

Zastosuj innowacyjne, przejrzyste narzędzie wspomagające organizację pracy przy zarządzaniu zgłoszeniami usterek i problemów technicznych

 • Pozwól swoim najemcom zgłaszać problemy techniczne za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji

 • Skonfiguruj swoje drzewo decyzyjne uzupełniając je o domyślne osoby odpowiedzialne za rozwiązanie zgłoszonego problemu, niestandardowe zasady i preferencje widoczności

 • Współpracuj z wieloma dostawcami usług i zyskaj bezpośredni wgląd w wykonywaną przez nich pracę

 • Błyskawicznie informuj najemców o zmianie statusu zgłoszenia za pomocą powiadomień push i e-mail

 • Wprowadź do formularzy etapy zatwierdzania dla każdego rodzaju zgłoszenia problemu technicznego
Komunikat informujący o awarii zasilania, pracownik budowlany w pracy, konserwator w pracy, interfejs zgłaszania usterek i problemów

Gromadź elektroniczne wnioski od członków swojej społeczności w jednym miejscu, i usprawnij proces ich zatwierdzania

 • Twórz wirtualne formularze w celu obsłużenia wszelkiego rodzaju wniosków i awizacji, a także aby zebrać istotne informacje od członków społeczności

 • Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie zgłoszeń danego typu zostaną automatycznie powiadomione o wpłynięciu nowego wniosku, i poproszone o jego zatwierdzenie lub odrzucenie

 • Zgłoszone wnioski mogą zostać odesłane do najemców z prośbą wprowadzenia poprawek, bez konieczności wypełniania całego wniosku po raz kolejny

 • Miej wgląd w zgłoszenia członków swojej społeczności, w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia

dwie kolumny pokazujące personel branży hotelarskiej, interfejsy zniżek po obu stronach

Zbuduj lojalną i zaangażowaną społeczność najemców

 • Skorzystaj z opcji personalizacji aplikacji i rozbudź pozytywne emocje związane z Twoją marką

 • Przechowuj i udostępniaj materiały marketingowe członkom społeczności odpowiedzialnym za marketing w swoich firmach

 • Oferuj zniżki i promocje dedykowane jedynie osobom pracującym i mieszkającym w danej nieruchomości, aby zwiększyć ich zaangażowanie w korzystanie z platformy

 • Z łatwością zbieraj od najemców informacje marketingowe, takie jak informacje o promocjach, wydarzeniach czy godzinach otwarcia

 • Używaj dedykowanych kanałów wiadomości, do omówienia możliwości i strategii marketingowych

najemca korzystający z laptopa, interfejsy raportowania obrotów pokazane po obu stronach

Zbieraj raporty obrotów oraz dane o wskaźnikach wydajności od najemców detalicznych

 • Ciesz się wysokim wskaźnikiem zgłaszania raportów obrotów dzięki automatycznym przypomnieniom e-mail oraz przypomnieniom w aplikacji

 • Używaj dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych schematów raportowania obrotów, dla różnych grup najemców

 • Umożliwiaj zgłaszanie obrotów w różnych walutach i z różnymi stawkami VAT, w zależności od najemcy

 • Udostępnij moduł jedynie osobom odpowiedzialnym za raportowanie i chroń dane za pomocą systemu uwierzytelniania biometrycznego lub kodu PIN

 • Eksportuj dane jako plik CSV/Excel lub integruj je z własnymi narzędziami i oprogramowaniem
Lista firm i ich obrotów, pisząca osoba, wykresy przedstawiające odwiedzalność

Analizuj dane & i statystyki swojego portfela nieruchomości

 • Zintegruj i łatwo zarządzaj w aplikacji wszystkimi technologiami dostępnymi w Twoich budynkach, dla jak najlepszej optymalizacji wyników portfela

 • Trzymaj rękę na pulsie, dzięki zestawieniom wszystkich najważniejszych danych w aplikacji, w przystępnej formie graficznej

 • Analizuj wyniki finansowe swojego portfela z pomocą zaawansowanych statystyk

 • Przekształć zgromadzone statystyki w decyzje, które przyniosą największą wartość Twojemu portfelowi nieruchomości
Komunikat informujący o ćwiczeniach przeciwpożarowych, plan ewakuacji w nagłych wypadkach, wykaz dokumentów dotyczących bezpieczeństwa przechowywanych w Chainels

Udostępnij najważniejsze informacje dotyczące & wszystkim członkom swojej społeczności

 • Korzystaj z błyskawicznych kanałów komunikacji, stworzonych na potrzeby działania w sytuacjach krytycznych

 • Pozwól członkom społeczności na wzajemne informowanie się o niebezpiecznych incydentach

 • Zagwarantuj bezpieczeństwo w nieruchomości dzięki umożliwieniu wstępu do budynku jedynie osobom upoważnionym
 • Zapewnij wszystkim pracownikom, mieszkańcom i najemcom dostęp do planów ewakuacji i rozmieszczenia defibrylatorów AED za jednym kliknięciem

Czy chcesz dostosować swój sposób pracy do potrzeb swojego portfela nieruchomości?