Chainels Nowości

Multi Corporation i Union Investment partnerami Chainels

Multi Corporation i Union Investment współpracują z Chainels w celu wprowadzenia innowacji cyfrowych w centrach handlowych i usprawnienia zarządzania aktywami handlowymi.

KOMUNIKAT PRASOWY

DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI

Multi Corporation i Union Investment podejmują współpracę z Chainels w celu wprowadzenia cyfrowych innowacji w centrach handlowych i usprawnienia zarządzania nieruchomościami handlowymi

Monachium, Niemcy, 5 października 2022 r. – Chainels, platforma do obsługi najemców, nawiązała współpracę z Multi Corporation, jedną z wiodących firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi w Europie, w celu uruchomienia przeznaczonej dla najemców aplikacji Multi Forum i zbudowania cyfrowego ekosystemu dla obiektów handlowych zarządzanych przez Multi. Wśród nieruchomości korzystających z aplikacji są polskie: Magnolia Park, Ferio Konin i Sarni Stok, oraz tureckie Forum Kayseri i Forum Mersin – wszystkie należące do Union Investment. Poprzez korzystanie z platformy Multi Forum, Multi i Union Investment demonstrują swoje zaangażowanie w proces zwiększenia zadowolenia najemców oraz bardziej efektywne zarządzanie nieruchomościami, jednocześnie tworząc przewagę konkurencyjną dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii.

Multi Forum to cyfrowe, kompleksowe narzędzie do zarządzania i komunikacji, zdolne do obsługi wszystkich niezbędnych zadań na poziomie operacyjnym w centrum handlowym. Zasilana przez Chainels i dostosowana wyłącznie do aktywów zarządzanych przez Multi, platforma usprawnia komunikację pomiędzy zespołami zarządzającymi nieruchomościami, dostawcami usług i najemcami, jednocześnie digitalizując przepływy pracy. Multi Forum to przyjazny dla użytkownika portal dostępny w formie strony internetowej i aplikacji.

Zespoły zarządzające centrami używają Multi Forum w celu zbierania raportów o obrotach sklepów, wspierania programów lojalnościowych, czy obsługi wniosków o pozwolenie na wykonanie prac. Z kolei najemcy mogą zgłaszać problemy oraz rezerwować udogodnienia i usługi za pośrednictwem tej samej platformy. Najemcy mogą również rezerwować powierzchnie reklamowe w centrach. Dzięki bezpośredniemu wglądowi w dostępność, możliwości natychmiastowej rezerwacji oraz płatności dokonywanej za pośrednictwem platformy wyeliminowana zostaje konieczność kilkukrotnej wymiany e-maili między najemcami a zarządcami nieruchomości w sprawie rezerwacji. Moduły, które pozwalają oszczędzić cenny czas i przyczyniają się do zwiększenia efektywności, to między innymi moduł "Formularze i Awizacje", obejmujący cyfrowy proces zatwierdzania wszelkich wniosków składanych w obrębie danego centrum (m.in. wniosek o dostęp do budynku po godzinach pracy), czy moduł "Raportowanie obrotów", który sprawia, że przekazywanie i gromadzenie danych o obrotach staje się łatwym i bezproblemowym procesem dzięki inteligentnym funkcjom raportowania wyników finansowych i systemowi przypomnień. Używając tego modułu, najemcy wprowadzają swoje dane dotyczące sprzedaży w terminie uzgodnionym wcześniej z wynajmującym lub zarządcą obiektu. Dane mogą być zbierane z uprzednio określoną częstotliwością, np. codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał i/lub co rok. Automatyczne przypomnienia, których terminy i częstotliwość są w pełni konfigurowalne, są ustawiane z wyprzedzeniem i wysyłane tylko do tych najemców, którzy jeszcze nie zgłosili obrotów swojego sklepu.

Dzięki opcji raportowania obrotów oferowanej przez Multi Forum zespoły zarządzające nieruchomością zbierają dane dotyczące sprzedaży i wyników finansowych, których potrzebują do ustalenia wysokości czynszu i wystawienia faktur najemcom. Za pomocą tego samego modułu mogą również wnieść prośbę o dostarczenie dodatkowych informacji, takich jak KPI (ang. key performance indicators – kluczowe wskaźniki efektywności), które dotyczą m.in. odwiedzalności, zużycia energii, wielkości koszyka, wyników sprzedaży w danej grupie produktów oraz sprzedaży online i offline, co pozwoli im lepiej zrozumieć ogólne trendy i osiągnięte wyniki.

Z portfelem ponad 80 obiektów handlowych w całej Europie, obejmującym obiekty o łącznej wartości 8 miliardów euro, Multi Corporation jest jedną z wiodących firm zarządzających nieruchomościami komercyjnymi w Europie. Wybierając Chainels i decydując się na zastosowanie innowacyjnej technologii, Multi demonstruje swoje stałe zaangażowanie w doskonalenie procesów operacyjnych i zwiększenie wydajności, jednocześnie angażując się w tworzenie długotrwałych wartościowych relacji ze swoimi klientami. Multi wdraża aplikację Multi Forum w całym swoim portfelu nieruchomości, którym zarządza w imieniu Union Investment, aby zwiększyć zaangażowanie najemców, wywrzeć pozytywny wpływ na lokalne społeczności i zwiększyć efektywność poprzez zarządzanie nieruchomościami w oparciu o dane. Jako właściciel Union Investment ma dostęp do danych zgromadzonych za pośrednictwem platformy Multi Forum i współpracuje z zespołami Multi, zarządzającymi jego obiektami, w celu optymalizacji zysków i ogólnego zadowolenia najemców.

Jörg-Michael Zimmermann Kierownik działu zarządzania aktywami Asset Management Shopping Center International, Union Investment Real Estate GmbH, powiedział: "W Union Investment szczycimy się rozwijaniem silnego partnerstwa zarówno z naszymi najemcami, jak i zakontraktowanymi zarządcami nieruchomości. Ta partnerska współpraca jest niezbędna, aby zapewnić świeże, atrakcyjne doświadczenie, które angażuje klientów oraz zapewnia, że nieruchomości pozostają atrakcyjne i odnoszą sukcesy w dłuższej perspektywie. Partnerstwo z Multi i Chainels umożliwia nam zbudowanie silnego ekosystemu w całym portfolio i zaoferowanie synergii naszym najemcom, aby jak najlepiej im służyć.

Sander Verseput – współzałożyciel, dyrektor operacyjny i finansowy w Chainels dodał: „Od momentu powstania naszej firmy w 2013 roku zasililiśmy 30 mln m2 przestrzeni klienta i staliśmy się strategicznym partnerem technologicznym ponad 400 społeczności w 16 krajach. Szczycimy się ścisłą współpracą z naszymi klientami i innymi graczami ze sceny technologicznej, która owocuje rozwiązaniami zarówno elastycznymi, jak i przyszłościowymi. Liczymy na owocną współpracę z Multi oraz Union Investment." 

Koniec

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Multi ulepsza swój proces zarządzania dzięki Chainels?

Preview2

Download the case studyKilka słów o Chainels


Chainels to aplikacja do obsługi najemców, która dzięki jednej platformie łączy wszystkie niezbędne elementy, takie jak komunikacja, organizacja pracy, usługi i udogodnienia. Właściciele i zarządcy nieruchomości, takich jak centra handlowe, obiekty biurowe, budynki mieszkalne i mieszanego użytku, wykorzystują Chainels do komunikacji ze wszystkimi najemcami, usługodawcami i innymi kontrahentami w obrębie swoich nieruchomości, czym zwiększają zaangażowanie najemców. Ponadto Chainels oferuje wybór dodatkowych modułów, które usprawniają wewnętrzną i lokalną organizację pracy. Firmy, które zdecydują się skorzystać z naszego rozwiązania typu all-in-one w codziennej działalności zauważą jego wpływ na utrzymanie najemców – i kontynuowanie z nimi współpracy – osiągnięcie celów strategii ESG i zwiększenie dochodowości zarządzanych przez siebie obiektów. Motorem firmy Chainels jest składający się ze specjalistów ds. rozwoju produktu, rozwoju biznesu, projektantów kreatywnych oraz menedżerów ds. sukcesu klienta wewnętrzny zespół z siedzibą w Rotterdamie. Razem zapewniamy światowej klasy usługi i zawsze jesteśmy gotowi pójść o krok dalej, stale rozwijając nasz produkt, aby mógł jak najlepiej służyć naszym klientom. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.chainels.com.

Kilka słów o Multi Corporation

Multi Corporation jest wiodącą ogólnoeuropejską platformą świadczącą usługi oparte na zintegrowanym zarządzaniu nieruchomościami. Od momentu powstania w 1982 roku firma zrealizowała ponad 200 projektów obejmujących obiekty mieszanego użytku o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 5 milionów metrów kwadratowych brutto, o wartości prawie 13 miliardów euro, i zdobyła ponad 200 nagród branżowych. Obecnie Multi zarządza ponad 80 nieruchomościami w całej Europie i rocznie gości ponad 400 milionów odwiedzających, którzy wydają około 4 miliardy euro w ponad 6 000 sklepów, restauracji i placówek rekreacyjnych. Klientami Multi są zarówno globalni inwestorzy na rynku nieruchomości – tacy jak Union Investment, Credit Suisse, Allianz, CBRE Global Investors, Corestate Capital Group i Commerz Real – jak również regionalni deweloperzy i właściciele. Multi oferuje szeroką gamę usług, w tym aktywne zarządzanie nieruchomościami, obsługę centrów handlowych, przebudowy i renowacje, leasing, obsługę prawną i nadzór. Dzięki naszej dogłębnej wiedzy na temat sprzedawców detalicznych, inwestorów, klientów i rynków lokalnych chronimy i zwiększamy wartość nieruchomości na każdym etapie. Szeroka wiedza finansowa, handlowa i techniczna pozwoliła nam na przestrzeni lat osiągnąć lepsze wyniki w branży pod względem obłożenia, dochodu netto z najmu i najnowocześniejszego marketingu. Multi aktywnie zarządza nieruchomościami w 12 krajach: w Holandii – gdzie ma swoją siedzibę – w Belgii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, na Łotwie, w Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Hiszpanii, Turcji i na Ukrainie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.multi.eu. 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: 

Chainels 

Melanie Waegeman
Kierownik ds. Marketingu
T: +31(0)6 43 42 77 91 
E: melanie@chainels.com

Multi Corporation 

Joram Kanner
PR & Komunikacja
T: +31 (0) 20 25 88 100
E: jkanner@multi.eu 

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here