<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Chainels Nowości

Multi Corporation ulepsza swój proces zarządzania dzięki Chainels

Multi Corporation w dalszym ciągu zapewnia doskonałość operacyjną, wdrażając najnowocześniejszą technologię

KOMUNIKAT PRASOWY

DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI

Cannes, Francja, 16 marca 2022 – Multi Corporation, jedna z wiodących firm zarządzających nieruchomościami handlowymi w Europie, wdrożyła Multi Forum – aplikację nowej generacji, aby jeszcze bardziej usprawnić proces zarządzania swoimi obiektami. Dzięki postawieniu na nowoczesną technologię Multi zademonstrowało swoje stałe zaangażowanie w doskonalenie procesów operacyjnych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i tym samym wsparcie zrównoważonego rozwoju wspólnie z najemcami, lokalnymi społecznościami oraz partnerami strategicznymi.

Multi Forum jest dopasowane wyłącznie do potrzeb nieruchomości zarządzanych przez Multi i okazało się być niezbędne, biorąc pod uwagę pełny zakres usług polegających na zarządzaniu nieruchomościami w oparciu o dane. Zasilana przez Chainels aplikacja do obsługi najemców to prosty w obsłudze portal dostępny w formie strony internetowej i aplikacji.

Rozwiązanie wspierające zarządzanie nieruchomościami handlowymi

Z portfelem ponad 80 nieruchomości handlowych w całej Europie, obejmującym obiekty o łącznej wartości 8 miliardów euro, Multi – z pomocą innowacyjnej technologii, angażuje się w tworzenie długotrwałych i wartościowych relacji. Firma ma również na celu wywarcie pozytywnego wpływu na społeczności, w które inwestuje, przy jednoczesnym przyspieszeniu rozwoju dzięki zoptymalizowanemu modelowi biznesowemu.

Doskonałość operacyjna osiągana dzięki zaangażowaniu najemców

Multi wdraża aplikację Multi Forum w całym swoim portfelu nieruchomości, aby zwiększyć zaangażowanie najemców i zapewnić dalszy rozwój współpracujących z nim firm. Pracując bezpośrednio z zespołami ds. operacyjnych w Europie, Multi zacieśnia współpracę biznesową, aby zapewnić im bardziej zrównoważony rozwój w dłuższej perspektywie. Multi Forum zapewnia zawarte na nowoczesnej platformie narzędzia – zwiększające wydajność zarówno swoich klientów, jak i współpracowników – co umożliwia efektywne wykorzystanie danych oraz zwiększenie zysków inwestycyjnych. 

Elmar Schoonbrood, członek zarządu firmy Multi Corporation, powiedział: „Cyfryzacja procesu działań operacyjnych dzięki naszej nowej technologii; Multi Forum umożliwia zespołom zarządzającym centrami handlowymi utrzymanie najwyższego poziomu wydajności. Wykorzystując aplikację do obsługi najemców w codziennej pracy, zapewniliśmy realizację większej ilości celów biznesowych – zarówno finansowych, jak i operacyjnych, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów naszej długoterminowej strategii ESG. Cieszymy się, że możemy współpracować z Chainels, ponieważ udowodniła, że jest niezawodną, innowacyjną i przyszłościową firmą”.

Spersonalizowana technologia

Multi Forum zapewnia wewnętrzną analitykę, a jednocześnie przenosi do świata cyfrowego już istniejące procesy, udostępniając je do wglądu za pomocą rozwiązania typu all-in-one niezależnie od tego, czy dana nieruchomość jest własnością firmy Multi, czy też nie. Funkcjonalność ta obejmuje kanały komunikacyjne pomiędzy zespołami zarządzającymi nieruchomościami, centrami handlowymi, ich najemcami oraz innymi kontrahentami. Ponadto aplikacja pozwala na zdigitalizowanie zarządzania dochodami centrum handlowego, procedur technicznych i zarządzania dokumentacją, a także umożliwia wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania stosowanego do monitorowania wskaźników odwiedzalności. Za pośrednictwem aplikacji można usprawnić zarządzanie projektami, wzmocnić relacje między najemcami, jak również w pełni zintegrować z systemem programy lojalnościowe dla klientów, a także zewnętrzne zespoły zarządzające obiektami. W ramach jednej platformy funkcje te podnoszą jakość doświadczeń klientów przeżywanych w centrum handlowym i pomagają tworzyć trwałe relacje między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Zasilane przez Chainels

Multi Forum zostało w pełni opracowane przez firmę Chainels. Od 2013 roku, kiedy rozpoczynał swoją działalność jako start-up, Chainels rozwinął się w firmę, która oferuje rozwiązanie typu all-in-one zróżnicowanemu kręgowi klientów, którzy w kraju i za granicą obsługują nieruchomości o łącznej powierzchni 30 milionów metrów kwadratowych. Flagowy produkt Chainels – platforma i aplikacja o tej samej nazwie, angażuje właścicieli i najemców, aby przekształcić lokatorów każdego budynku lub dzielnicy w kwitnącą społeczność. Rynek nieruchomości stale się zmienia, dlatego zespół Chainels z siedzibą w Rotterdamie pozostaje w kontakcie ze swoimi klientami, aby ci mogli podzielić się swoimi opiniami i uwagami. Uzbrojony w tę wiedzę, a także doświadczenie i pasję, zespół stale ulepsza swoją aplikację do obsługi najemców, aby jak najlepiej zaspokoić zmieniające się potrzeby każdego klienta.

Sander Verseput – współzałożyciel, dyrektor operacyjny & finansowy Chainels powiedział: „Nasz zespół jest niezwykle dumny z faktu, że został wybrany przez Multi Corporation i jej partnerów strategicznych jako preferowany partner technologiczny. Już teraz ściśle współpracujemy z Multi i nadal będziemy koncentrować się na ich sukcesie poprzez osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Naszym priorytetem jest wzmocnienie relacji pomiędzy najemcami i właścicielami nieruchomości we wszystkich obiektach zarządzanych przez Multi”.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób Multi ulepsza swój proces zarządzania dzięki Chainels?

Preview2

Download the case study

 

Kilka słów o Multi Corporation

Multi Corporation jest wiodącą ogólnoeuropejską platformą świadczącą usługi oparte na zintegrowanym zarządzaniu nieruchomościami. Od momentu powstania w 1982 roku firma zrealizowała ponad 200 projektów obejmujących obiekty mieszanego użytku o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 5 milionów metrów kwadratowych brutto, o łącznej wartości prawie 13 miliardów euro, i zdobyła ponad 200 nagród branżowych. Obecnie Multi zarządza ponad 80 nieruchomościami w całej Europie i rocznie gości ponad 400 milionów klientów, którzy wydają około 4 miliardy euro w ponad 6 000 sklepów, restauracji i placówek rekreacyjnych. Klientami Multi są zarówno globalni inwestorzy na rynku nieruchomości – tacy jak Union Investment, Credit Suisse, Allianz, CBRE Global Investors, Corestate Capital Group i Commerz Real, jak również regionalni deweloperzy i właściciele. Multi oferuje szeroką gamę usług, w tym aktywne zarządzanie nieruchomościami, obsługę centrów handlowych, przebudowy i renowacje, leasing, obsługę prawną i nadzór. Dzięki naszej dogłębnej wiedzy na temat sprzedawców detalicznych, inwestorów, klientów i rynków lokalnych chronimy i zwiększamy wartość nieruchomości na każdym etapie. Szeroka wiedza finansowa, handlowa i techniczna pozwoliła nam na przestrzeni lat osiągnąć lepsze wyniki w branży pod względem obłożenia, dochodu netto z najmu i najnowocześniejszego marketingu. Multi aktywnie zarządza nieruchomościami w 12 krajach: w Holandii – gdzie ma swoją siedzibę, w Belgii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, na Łotwie, w Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Hiszpanii, Turcji i na Ukrainie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.multi.eu.

Kilka słów o Chainels

Chainels to aplikacja do obsługi najemców, która angażuje wynajmujących i ich najemców, przekształcająca lokatorów nieruchomości w kwitnące społeczności. Kompleksowe rozwiązanie cyfrowe, Chainels, umożliwia wynajmującym i zespołom ds. operacyjnych komunikację oraz prowadzenie przejrzystego dialogu z najemcami. Dialog ten obejmuje zarówno dzielenie się, jak i otrzymywanie wiadomości zwrotnych na różne tematy związane z zarządzaniem nieruchomością. Międzynarodowi gracze na rynku nieruchomości – od Europy po Amerykę Południową – wybrali firmę Chainels, aby przekształcić swoje centra handlowe, obiekty biurowe i mieszanego użytku w zaangażowane społeczności. Motorem firmy Chainels jest składający się ze specjalistów ds. rozwoju produktu, rozwoju biznesu, projektantów kreatywnych oraz menedżerów ds. sukcesu klienta wewnętrzny zespół z siedzibą w Rotterdamie. Razem zapewniamy światowej klasy usługi i zawsze jesteśmy gotowi pójść o krok dalej, stale rozwijając nasz produkt, aby mógł jak najlepiej służyć naszym klientom. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.chainels.com.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

Chainels
Melanie Waegeman
Kierownik ds. marketingu
T: +31 (0) 15 3642667
E: melanie@chainels.com

Multi Corporation
Luis Pereira
Rozwój biznesu
T: +31 (0) 20 25 88 100
E: lpereira@multi.eu

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here