<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Spełnij potrzeby swoich nieruchomości mieszanego użytku dzięki jednej aplikacji do obsługi najemców

Szczycimy się wszechstronnością. Chainels to oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami, które można dostosować do potrzeb w celu uproszczenia procesów operacyjnych i zwiększenia obłożenia niezależnie od potrzeb danego obiektu. 

mixed-use-hero

Jedna aplikacja dla wszystkich nieruchomości mieszanego użytku

  • Zbieraj i monitoruj kluczowe wskaźniki efektywności oraz statystyki, aby usprawnić podejmowanie decyzji i zarządzanie portfelem.

  • Komunikuj się bez wysiłku z najemcami nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych i biurowych za pomocą ukierunkowanych wiadomości i funkcji czatu.

  • Szybko rozwiązuj problemy dzięki intuicyjnemu systemowi zgłoszeń, który umożliwia przesyłanie i śledzenie zgłoszeń dotyczących utrzymania i konserwacji obiektu.

  • Organizuj wydarzenia, oferuj udogodnienia i buduj społeczności  za pośrednictwem aplikacji, służącej do komunikacji z najemcami.

  • Połącz wielu kontrahentów – właścicieli sklepów, mieszkańców, zarządców nieruchomości i personel usługowy – dzięki jednej platformie dla najemców.

home-communication
mixed-use • carnaby

Połącz swoje nieruchomości dzięki aplikacji dla najemców oznaczoną własną marką 


Dołącz do grona zarządców nieruchomości mieszanego użytku, takich jak Shaftbury's Carnaby, która łączy najemców 120 mieszkań, biur i sklepów dzięki jednej aplikacji typu white label stworzonej przez Chainels. 

Zoptymalizuj zarządzanie nieruchomościami mieszanego użytku. 

Chainels to aplikacja do obsługi najemców, dzięki której Twoje nieruchomości będą lepiej połączone, bardziej zadowolone i rentowne. Uprość komunikację, usprawnij działania operacyjne i podnieś wartość swojego portfela nieruchomości dzięki naszej kompleksowej platformie do obsługi najemców.

Komunikacja

Zarządzaj komunikacją za pomocą funkcji czatu i ukierunkowanych wiadomości. Uzyskaj dostęp do dokumentów najemców i informacji kontaktowych w jednej aplikacji

Dowiedz się więcej

Raportowanie obrotów

Monitoruj obroty, wysyłaj przypomnienia i wnioskuj o dostarczenie dodatkowych dokumentów, aby czynsze obrotowe były wyliczane terminowo i dokładnie.

Dowiedz się więcej

Zgłaszanie usterek i problemów

Przyspiesz przepływ pracy dzięki modułowi, służącemu do zgłaszania usterek i problemów. Zarządzaj naprawami dzięki śledzeniu statusów zgłoszeń i automatycznym przypomnieniom.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo

Zintegruj oprogramowanie do inteligentnego odblokowywania drzwi dla lepszej kontroli dostępu. Uruchom bezpośrednią linię kontaktu między najemcami a ochroną.

Dowiedz się więcej

Czy chcesz stworzyć zaangażowaną i aktywną społeczność?