<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Nasza aplikacja łączy wszystkich mieszkających i pracujących w Twoich nieruchomościach

Wielofunkcyjne rozwiązanie cyfrowe Chainels oferuje właścicielom i zarządcom nieruchomości, najemcom i dostawcom usług w budynkach jedno miejsce, w którym dostępny jest komplet wszystkich informacji, procesów i zadań, niezbędnych w zarządzaniu nieruchomościami o każdym przeznaczeniu. Aplikacja obsługuje różnorodne zadania, od codziennej komunikacji, poprzez zgłaszanie usterek i problemów, aż po rezerwację elementów wyposażenia czy usług, przechowywanie dokumentów i uzyskiwanie dostępu do wszelkich przestrzeni objętych kontrolą dostępu w obrębie nieruchomości.

Panel Wiadomości Chainels na pulpicie

Stosowane na całym świecie

 

"Dzięki Chainels możemy szybko i profesjonalnie przekazać istotne wiadomości naszym sprzedawcom. Wszystkie informacje są dokładnie uporządkowane w aplikacji oraz na stronie internetowej i są zawsze dostępne."

Francis Brumleve, Kierownik ds. Komunikacji Marketingowej w Klépierre

KOMUNIKACJA KANAŁOWA

Rozpocznij klarowny dialog i usprawnij komunikację z najemcami

 • Skorzystaj z naszej spersonalizowanej osi czasu i systemu śledzenia, aby informować i ożywić swoją społeczność

 • Uzyskaj wgląd w opinie osób pracujących i mieszkających w danej nieruchomości dzięki ankietom i zwiększ ich zaangażowanie w życie społeczności

 • Planuj i promuj wydarzenia za pomocą kalendarza dla całej społeczności

 • Kieruj informacje do konkretnych osób, firm, najemców danego lokalu lub określonych grup dzięki naszemu inteligentnemu systemowi targetowania

 • Osiągnij optymalny zasięg informacji dzięki powiadomieniom email oraz powiadomieniom push w aplikacji na urządzenia elektroniczne i przeglądarkę internetową
Interfejs przełączania odbiorców wiadomości, śmiejący się i pracujący razem najemcy, komunikat o wspólnym śniadaniu najemców
Interfejs informacji kontaktowych, najemcy śmieją się razem, lista najemców w społeczności z ich stanowiskami
ZARZĄDZANIE PROFILAMI NAJEMCÓW

Organizuj społeczności najemców w Twoich budynkach i kieruj nimi za pomocą wszystkich narzędzi niezbędnych w zarządzaniu nieruchomościami

 • Zbuduj własną bazę danych z profilami osób i najemców dla powierzchni handlowych, biurowych i mieszkalnych

 • Kontroluj dostęp do informacji w swojej społeczności dzięki możliwości przypisania użytkownikom odpowiednich ról, uprawnień i poziomów dostępu

 • Miej oko na wydajność i wskaźniki produktywności swojej nieruchomości dzięki panelowi zarządzania

 • Obserwuj wzrost zaangażowania użytkowników swojej społeczności dzięki szczegółowym statystykom

 • Zapewnij dostęp do aplikacji osobom pracującym i mieszkającym w Twoich nieruchomościach dzięki uproszczonemu procesowi rejestracji i personalizowanym zaproszeniom

POWERFUL FEATURES

Informacje o nieruchomości

Interfejs informacji kontaktowych, bose stopy na drewnianej szafce, najemcy śmieją się razem, lista najemców w społeczności Chainels wraz z powiązanymi dokumentami

Zgromadź wszystkie dane na temat swoich nieruchomości w jednym miejscu

 • Bezpiecznie przechowuj dokumenty w folderach udostępnionych wszystkim użytkownikom lub jedynie konkretnemu najemcy

 • Powiadamiaj najemców o niedawno przesłanych plikach i wprowadzonych poprawkach

 • Nadaj treściom charakter dobierając odpowiedni format tekstu oraz wstawiając linki i multimedia

 • Przedstaw swoim najemcom zespoły zarządzające nieruchomościami za pomocą zakładki kontaktowej

 • Udostępniaj aktualizacje dotyczące nieruchomości w odpowiednim kanale na osi czasu wiadomości

System rezerwacji

Interfejs rezerwacji rampy załadunkowej, osoba na rowerze, osoby na spotkaniu z laptopami podają sobie ręce, interfejs wyboru przedziału czasowego do rezerwacji

Tchnij życie w swoje nieruchomości, udostępniając przestrzenie, obiekty i usługi dostępne do rezerwacji

 • Menedżerowie społeczności mogą zamieścić ofertę dowolnego obiektu lub usługi, która jest dostępna do zarezerwowania przez społeczność

 • Ustaw okres rezerwacji rozciągający się od minut do miesięcy

 • Dodaj osobny regulamin& i warunki rezerwacji dla każdego obiektu, ustal stawki za wynajem oraz wprowadź pytania o życzenia specjalne dotyczące rezerwacji

 • Zatwierdź lub odrzuć rezerwację bez ciągłego wymieniania e-maili

 • Uruchom kanały marketingowe swojej nieruchomości, uzupełniając je o treści przesłane przez najemców

Zarządzanie działalnością & system ticketowy

Komunikat informujący o awarii zasilania, pracownik budowlany w pracy, konserwator w pracy, interfejs zgłaszania usterek i problemów

Zastosuj innowacyjne, przejrzyste narzędzie wspomagające organizację pracy przy zarządzaniu zgłoszeniami usterek i problemów technicznych

 • Pozwól swoim najemcom zgłaszać problemy techniczne za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji

 • Skonfiguruj swoje drzewo decyzyjne uzupełniając je o domyślne osoby odpowiedzialne za rozwiązanie zgłoszonego problemu, niestandardowe zasady i preferencje widoczności

 • Współpracuj z wieloma dostawcami usług i zyskaj bezpośredni wgląd w wykonywaną przez nich pracę

 • Błyskawicznie informuj najemców o zmianie statusu zgłoszenia za pomocą powiadomień push i e-mail

 • Wprowadź do formularzy etapy zatwierdzania dla każdego rodzaju zgłoszenia problemu technicznego

Wirtualne formularze

Wniosek o przyznanie dostępu do budynku, uśmiechnięta osoba trzymająca znak „otwarte”, osoba sprawdzająca stan magazynowy sklepu, interfejs wniosku o pozwolenie na pracę

Gromadź elektroniczne wnioski od członków swojej społeczności w jednym miejscu, i usprawnij proces ich zatwierdzania

 • Twórz wirtualne formularze w celu obsłużenia wszelkiego rodzaju wniosków i awizacji, a także aby zebrać istotne informacje od członków społeczności

 • Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie zgłoszeń danego typu zostaną automatycznie powiadomione o wpłynięciu nowego wniosku, i poproszone o jego zatwierdzenie lub odrzucenie

 • Zgłoszone wnioski mogą zostać odesłane do najemców z prośbą wprowadzenia poprawek, bez konieczności wypełniania całego wniosku po raz kolejny

 • Miej wgląd w zgłoszenia członków swojej społeczności, w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia

Marketing & lojalność najemców

Cyfrowy kupon na „kup 1, otrzymaj 1 gratis”, pracownik hotelu obsługujący gości, uśmiechnięty pracownik hotelu z filiżanką kawy, interfejs funkcji „Dodaj zniżkę” firmy Chainels

Zbuduj lojalną i zaangażowaną społeczność najemców

 • Skorzystaj z opcji personalizacji aplikacji i rozbudź pozytywne emocje związane z Twoją marką

 • Przechowuj i udostępniaj materiały marketingowe członkom społeczności odpowiedzialnym za marketing w swoich firmach

 • Oferuj zniżki i promocje dedykowane jedynie osobom pracującym i mieszkającym w danej nieruchomości, aby zwiększyć ich zaangażowanie w korzystanie z platformy

 • Z łatwością zbieraj od najemców informacje marketingowe, takie jak informacje o promocjach, wydarzeniach czy godzinach otwarcia

 • Używaj dedykowanych kanałów wiadomości, do omówienia możliwości i strategii marketingowych

Wskaźniki wydajności

najemca korzystający z laptopa, interfejsy raportowania obrotów pokazane po obu stronach

Zbieraj raporty obrotów oraz dane o wskaźnikach wydajności od najemców detalicznych

 • Ciesz się wysokim wskaźnikiem zgłaszania raportów obrotów dzięki automatycznym przypomnieniom e-mail oraz przypomnieniom w aplikacji

 • Używaj dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych schematów raportowania obrotów, dla różnych grup najemców

 • Umożliwiaj zgłaszanie obrotów w różnych walutach i z różnymi stawkami VAT, w zależności od najemcy

 • Udostępnij moduł jedynie osobom odpowiedzialnym za raportowanie i chroń dane za pomocą systemu uwierzytelniania biometrycznego lub kodu PIN

 • Eksportuj dane jako plik CSV/Excel lub integruj je z własnymi narzędziami i oprogramowaniem

Analityka danych

Lista firm i ich obrotów, pisząca osoba, wykresy przedstawiające odwiedzalność

Analizuj dane & i statystyki swojego portfela nieruchomości

 • Zintegruj i łatwo zarządzaj w aplikacji wszystkimi technologiami dostępnymi w Twoich budynkach, dla jak najlepszej optymalizacji wyników portfela

 • Trzymaj rękę na pulsie, dzięki zestawieniom wszystkich najważniejszych danych w aplikacji, w przystępnej formie graficznej

 • Analizuj wyniki finansowe swojego portfela z pomocą zaawansowanych statystyk

 • Przekształć zgromadzone statystyki w decyzje, które przyniosą największą wartość Twojemu portfelowi nieruchomości

Bezpieczeństwo & ochrona

Komunikat informujący o ćwiczeniach przeciwpożarowych, plan ewakuacji w nagłych wypadkach, wykaz dokumentów dotyczących bezpieczeństwa przechowywanych w Chainels

Udostępnij najważniejsze informacje dotyczące & wszystkim członkom swojej społeczności

 • Korzystaj z błyskawicznych kanałów komunikacji, stworzonych na potrzeby działania w sytuacjach krytycznych

 • Pozwól członkom społeczności na wzajemne informowanie się o niebezpiecznych incydentach

 • Zagwarantuj bezpieczeństwo w nieruchomości dzięki umożliwieniu wstępu do budynku jedynie osobom upoważnionym
 • Zapewnij wszystkim pracownikom, mieszkańcom i najemcom dostęp do planów ewakuacji i rozmieszczenia defibrylatorów AED za jednym kliknięciem
Interfejs informacji kontaktowych, bose stopy na drewnianej szafce, najemcy śmieją się razem, lista najemców w społeczności Chainels wraz z powiązanymi dokumentami

Zgromadź wszystkie dane na temat swoich nieruchomości w jednym miejscu

 • Bezpiecznie przechowuj dokumenty w folderach udostępnionych wszystkim użytkownikom lub jedynie konkretnemu najemcy

 • Powiadamiaj najemców o niedawno przesłanych plikach i wprowadzonych poprawkach

 • Nadaj treściom charakter dobierając odpowiedni format tekstu oraz wstawiając linki i multimedia

 • Przedstaw swoim najemcom zespoły zarządzające nieruchomościami za pomocą zakładki kontaktowej

 • Udostępniaj aktualizacje dotyczące nieruchomości w odpowiednim kanale na osi czasu wiadomości
Interfejs rezerwacji rampy załadunkowej, osoba na rowerze, osoby na spotkaniu z laptopami podają sobie ręce, interfejs wyboru przedziału czasowego do rezerwacji

Tchnij życie w swoje nieruchomości, udostępniając przestrzenie, obiekty i usługi dostępne do rezerwacji

 • Menedżerowie społeczności mogą zamieścić ofertę dowolnego obiektu lub usługi, która jest dostępna do zarezerwowania przez społeczność

 • Ustaw okres rezerwacji rozciągający się od minut do miesięcy

 • Dodaj osobny regulamin& i warunki rezerwacji dla każdego obiektu, ustal stawki za wynajem oraz wprowadź pytania o życzenia specjalne dotyczące rezerwacji

 • Zatwierdź lub odrzuć rezerwację bez ciągłego wymieniania e-maili

 • Uruchom kanały marketingowe swojej nieruchomości, uzupełniając je o treści przesłane przez najemców

Komunikat informujący o awarii zasilania, pracownik budowlany w pracy, konserwator w pracy, interfejs zgłaszania usterek i problemów

Zastosuj innowacyjne, przejrzyste narzędzie wspomagające organizację pracy przy zarządzaniu zgłoszeniami usterek i problemów technicznych

 • Pozwól swoim najemcom zgłaszać problemy techniczne za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji

 • Skonfiguruj swoje drzewo decyzyjne uzupełniając je o domyślne osoby odpowiedzialne za rozwiązanie zgłoszonego problemu, niestandardowe zasady i preferencje widoczności

 • Współpracuj z wieloma dostawcami usług i zyskaj bezpośredni wgląd w wykonywaną przez nich pracę

 • Błyskawicznie informuj najemców o zmianie statusu zgłoszenia za pomocą powiadomień push i e-mail

 • Wprowadź do formularzy etapy zatwierdzania dla każdego rodzaju zgłoszenia problemu technicznego
Wniosek o przyznanie dostępu do budynku, uśmiechnięta osoba trzymająca znak „otwarte”, osoba sprawdzająca stan magazynowy sklepu, interfejs wniosku o pozwolenie na pracę

Gromadź elektroniczne wnioski od członków swojej społeczności w jednym miejscu, i usprawnij proces ich zatwierdzania

 • Twórz wirtualne formularze w celu obsłużenia wszelkiego rodzaju wniosków i awizacji, a także aby zebrać istotne informacje od członków społeczności

 • Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie zgłoszeń danego typu zostaną automatycznie powiadomione o wpłynięciu nowego wniosku, i poproszone o jego zatwierdzenie lub odrzucenie

 • Zgłoszone wnioski mogą zostać odesłane do najemców z prośbą wprowadzenia poprawek, bez konieczności wypełniania całego wniosku po raz kolejny

 • Miej wgląd w zgłoszenia członków swojej społeczności, w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia

Cyfrowy kupon na „kup 1, otrzymaj 1 gratis”, pracownik hotelu obsługujący gości, uśmiechnięty pracownik hotelu z filiżanką kawy, interfejs funkcji „Dodaj zniżkę” firmy Chainels

Zbuduj lojalną i zaangażowaną społeczność najemców

 • Skorzystaj z opcji personalizacji aplikacji i rozbudź pozytywne emocje związane z Twoją marką

 • Przechowuj i udostępniaj materiały marketingowe członkom społeczności odpowiedzialnym za marketing w swoich firmach

 • Oferuj zniżki i promocje dedykowane jedynie osobom pracującym i mieszkającym w danej nieruchomości, aby zwiększyć ich zaangażowanie w korzystanie z platformy

 • Z łatwością zbieraj od najemców informacje marketingowe, takie jak informacje o promocjach, wydarzeniach czy godzinach otwarcia

 • Używaj dedykowanych kanałów wiadomości, do omówienia możliwości i strategii marketingowych

najemca korzystający z laptopa, interfejsy raportowania obrotów pokazane po obu stronach

Zbieraj raporty obrotów oraz dane o wskaźnikach wydajności od najemców detalicznych

 • Ciesz się wysokim wskaźnikiem zgłaszania raportów obrotów dzięki automatycznym przypomnieniom e-mail oraz przypomnieniom w aplikacji

 • Używaj dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych schematów raportowania obrotów, dla różnych grup najemców

 • Umożliwiaj zgłaszanie obrotów w różnych walutach i z różnymi stawkami VAT, w zależności od najemcy

 • Udostępnij moduł jedynie osobom odpowiedzialnym za raportowanie i chroń dane za pomocą systemu uwierzytelniania biometrycznego lub kodu PIN

 • Eksportuj dane jako plik CSV/Excel lub integruj je z własnymi narzędziami i oprogramowaniem
Lista firm i ich obrotów, pisząca osoba, wykresy przedstawiające odwiedzalność

Analizuj dane & i statystyki swojego portfela nieruchomości

 • Zintegruj i łatwo zarządzaj w aplikacji wszystkimi technologiami dostępnymi w Twoich budynkach, dla jak najlepszej optymalizacji wyników portfela

 • Trzymaj rękę na pulsie, dzięki zestawieniom wszystkich najważniejszych danych w aplikacji, w przystępnej formie graficznej

 • Analizuj wyniki finansowe swojego portfela z pomocą zaawansowanych statystyk

 • Przekształć zgromadzone statystyki w decyzje, które przyniosą największą wartość Twojemu portfelowi nieruchomości
Komunikat informujący o ćwiczeniach przeciwpożarowych, plan ewakuacji w nagłych wypadkach, wykaz dokumentów dotyczących bezpieczeństwa przechowywanych w Chainels

Udostępnij najważniejsze informacje dotyczące & wszystkim członkom swojej społeczności

 • Korzystaj z błyskawicznych kanałów komunikacji, stworzonych na potrzeby działania w sytuacjach krytycznych

 • Pozwól członkom społeczności na wzajemne informowanie się o niebezpiecznych incydentach

 • Zagwarantuj bezpieczeństwo w nieruchomości dzięki umożliwieniu wstępu do budynku jedynie osobom upoważnionym
 • Zapewnij wszystkim pracownikom, mieszkańcom i najemcom dostęp do planów ewakuacji i rozmieszczenia defibrylatorów AED za jednym kliknięciem

Gotowy, aby zmienić swój sposób pracy?