<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Moduł Formularze i Awizacje oszczędza czas i papier

Twórz formularze cyfrowe aby błyskawicznie obsłużyć wszelkiego rodzaju awizacje czy o wnioski o zezwolenia lub w celu zebrania informacji niezbędnych do zarządzania Twoją społecznością. Najemcy mogą w prosty sposób przesyłać zgłoszenia, a zarządcy nieruchomości mogą z łatwością prosić o udzielenie dodatkowych informacji.

 


forms-hero-reduced

Moduł Formularze i Awizacje służy do tworzenia cyfrowych wersji wszelkich zgłoszeń w obiektach naszych klientów

 

Gromadź elektroniczne wnioski od członków swojej społeczności w jednym miejscu, i usprawnij proces ich zatwierdzania

Czy wiesz, że gromadząc formularze przesłane przez najemcę w formie cyfrowej, społeczność może zaoszczędzić średnio 40 papierowych formularzy przypadających na jednego najemcę rocznie? Co więcej, menedżerowie mogą lepiej nadzorować przepływ komunikacji w trakcie procesu zatwierdzania, co prowadzi do zaoszczędzenia czasu przeznaczonego na jeden wniosek, licząc od momentu jego wpłynięcia do ostatecznego zatwierdzenia.

forms-1
form-types

Twórz formularze cyfrowe w celu obsługi wszelkiego rodzaju wniosków o wydanie zezwoleń lub w celu zebrania konkretnych informacji

Czy najemcy muszą regularnie przesyłać Twoim menedżerom społeczności lub dostawcom usług formularze takie jak wnioski o zezwolenie na pracę? Chainels umożliwia menedżerom tworzenie niestandardowych formularzy do wykorzystania w Twoim obiekcie w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy najemcy powinni poprosić o pozwolenie na dostęp do ramp załadunkowych, parkingu i budynku, czy tylko przesłać informacje takie jak dane kontaktowe lub ubezpieczeniowe, pozwól im przesłać stworzony przez Ciebie cyfrowy formularz, który jest dostosowany do wszystkich Twoich potrzeb.

Wiele stron może zostać powiadomionych i poproszonych o zatwierdzenie wniosków we właściwym czasie

Po przesłaniu formularza do menedżerów lub usługodawców proces zatwierdzania może zostać rozpoczęty. Zgłoszenia mogą wymagać zatwierdzenia przez jedną lub wiele osób lub działów.

form-approval

Gotowy, aby zmienić swój sposób pracy?