<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Zarządzanie wieloma obiektami handlowymi za pomocą jednej aplikacji tenant experience app

Chainels przekształca centra handlowe, ulice i parki handlowe w zaangażowane i funkcjonalne społeczności. Uprość komunikację, zbieraj dane i usprawnij procesy operacyjne dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

retail-hero

Ogranicz występowanie sytuacji powodujących spowolnienie działań operacyjnych

  • Zbieraj i monitoruj kluczowe wskaźniki efektywności oraz statystyki , aby usprawnić podejmowanie decyzji i zarządzanie portfelem.

  • Składaj raporty o obrotach, zawierające dane o czynszach komercyjnych , aby upewnić się, że czynsze najemców odzwierciedlają wyniki finansowe.

  • Szybko rozwiązuj problemy dzięki intuicyjnemu systemowi zgłoszeń, który umożliwia przesyłanie i śledzenie zgłoszeń dotyczących utrzymania i konserwacji obiektu.

  • Przeprowadzaj ankiety wśród najemców, aby móc działać w oparciu o informacje zwrotne i ulepszać doświadczenie najemców.

  • Połącz wielu kontrahentów – od najemców po zarządców nieruchomości i personel usługowy – w celu optymalnego zarządzania przepływem pracy w zakresie handlu detalicznego.

home-communication

"Wykorzystując aplikację do obsługi najemców w codziennej pracy, zapewniliśmy realizację większej ilości celów biznesowych – zarówno finansowych, jak i operacyjnych."

Elmar Schoonbrood, dyrektor generalny & i członek zarządu firmy Multi Corporation

Shopping mall interior

Zoptymalizuj zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. 

Chainels to aplikacja do obsługi najemców, dzięki której Twoje nieruchomości będą lepiej połączone, bardziej zadowolone i rentowne. Uprość komunikację, usprawnij działania operacyjne i podnieś wartość swojego portfela nieruchomości dzięki naszej kompleksowej platformie do obsługi najemców.

Komunikacja

Zarządzaj komunikacją za pomocą funkcji czatu i ukierunkowanych wiadomości. Uzyskaj dostęp do dokumentów najemców i informacji kontaktowych w jednej aplikacji.

Dowiedz się więcej

Raportowanie obrotów

Monitoruj obroty, wysyłaj przypomnienia i wnioskuj o dostarczenie dodatkowych dokumentów, aby czynsze obrotowe były wyliczane terminowo i dokładnie.

Dowiedz się więcej

Zgłaszanie usterek i problemów

Przyspiesz przepływ pracy dzięki modułowi, służącemu do zgłaszania usterek i problemów. Zarządzaj naprawami dzięki śledzeniu statusów zgłoszeń i automatycznym przypomnieniom.

Dowiedz się więcej

Formularze i Wnioski

Oszczędzaj czas i środki dzięki cyfrowym formularzom, które mogą zaoszczędzić średnio 40 papierowych formularzy przypadających na jednego najemcę rocznie.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi dla obiektów każdego rodzaju

 

KOMPLEKSY MIESZKALNE

Ułatwiaj współpracę i sprzedawaj wartościowe usługi

DOMY STUDENCKIE

Zarządzaj przestrzeniami wspólnymi i wzmacniaj pozycję najemców

COLIVING

Zachęcaj społeczność i zapewniaj wygodę 

MIESZKANIA SOCJALNE

Zbieraj opinie i usprawnij procesy związane z konserwacją obiektu  

"Dzięki Chainels możemy szybko i profesjonalnie przekazać istotne wiadomości naszym sprzedawcom. Wszystkie informacje są dokładnie uporządkowane w aplikacji oraz na stronie internetowej i są zawsze dostępne."

Francis Brumleve, Kierownik ds. Komunikacji Marketingowej w Klépierre

Czy chcesz stworzyć zaangażowaną i aktywną społeczność?