<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Trends

Het hoe en waarom van het omarmen van ESG in vastgoed

Ontdek het belang van ESG in commercieel vastgoed en hoe u dit effectief kunt implementeren. Ontdek duurzame werkwijzen, vermindering van de impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid, betrokkenheid van huurders en de rol van Chainels' app voor huurderservaringen bij het behalen van ESG-doelen. Bouw aan een betere wereld met bruikbare initiatieven in de vastgoedsector.

In de afgelopen jaren zijn factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) in verschillende bedrijfstakken een stuk belangrijker geworden. Met name in commercieel vastgoed is er een groeiende aandacht voor het integreren van duurzame praktijken en verantwoord beleggen.

Veel vastgoedbedrijven worstelen echter nog steeds met het succesvol implementeren van een ESG-agenda. 

Systemen als WELL, GRESB, BREEAM & LEED, bestaan om verhuurders te helpen concrete acties te ondernemen om de duurzaamheid van hun gebouwen te verbeteren. Er zijn echter nog meer dingen die je kunt doen om je ESG-doelen te behalen.

Laten we kort ingaan op het belang van ESG in vastgoed en hoe je dit kunt implementeren. 

Wat is een ESG-strategie in vastgoed?

We hebben een aantal grote uitdagingen te overwinnen in onze wereld. Ongelijkheid, eenzaamheid, opwarming van de aarde: het zijn allemaal problemen die te groot zijn om alleen aan te pakken.

Daarom heeft ESG in dit tijdperk een nieuwe betekenis gekregen. Het is een manier voor bedrijven om bij te dragen aan het bouwen van een betere wereld door middel van uitvoerbare initiatieven. 

ESG staat voor Environmental, Social en Governance, en deze drie dimensies worden gebruikt om de duurzaamheid en ethische prestaties van een bedrijf te meten.

Niemand verwacht dat  vastgoed alle problemen van de wereld zal oplossen. Maar zoals in elke branche kan er veel worden gedaan om de impact ervan te verkleinen.

Een ESG-strategie omvat doorgaans:

 • Milieufactoren: Elk bedrijf, hoe groot of klein ook, heeft  invloed op het milieu. Door kennis te nemen van hun energie- en hulpbronnenverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en afvalbeheer, kunnen vastgoedbedrijven beginnen met het bedenken van strategieën om hun impact te verminderen.
 • Maatschappelijke Factoren: Commerciële vastgoedbedrijven hebben ook impact op de samenleving.  Sociale factoren omvatten gebieden als arbeidsrechten, mensenrechten, gezondheid en veiligheid van werknemers, diversiteit en inclusie, maatschappelijke betrokkenheid en productveiligheid.

 • Governance-factoren: Governance verwijst naar de systemen en processen waarmee een bedrijf wordt bestuurd, gecontroleerd en geëxploiteerd. Goede bestuurspraktijken zorgen voor transparantie, verantwoording en ethische besluitvorming. Een ESG-strategie kan bestaan uit het implementeren van sterke bestuurskaders, het aannemen van verantwoorde beleggingspraktijken, het hebben van onafhankelijke en diverse bestuursraden, en het zorgen voor passende openbaarmaking en naleving van regelgeving.

Redenen om duurzame praktijken te implementeren.

 • Toegang tot bankleningen - veel banken hebben een bewijs van effectieve ESG-praktijken nodig om leningen goed te keuren.

 • Sluit aan bij de waarden van eindgebruikers - veel moderne huurders geven om het milieu en hun eigen bijdrage aan biodiversiteit, duurzaamheid en sociale integratie.

 • In overeenstemming met de wet zijn- Bepaalde wetten dwingen ESG-praktijken af. Het implementeren van een strategie kan je helpen dit voor te blijven.

 • Talent aantrekken— Toekomstige werknemers willen zinvol werk doen voor een bedrijf met duidelijke doelstellingen rond ESG.

Milieuvriendelijkheid

Vastgoed is niet de directe oorzaak van de wereldwijde uitstoot. Net als veel andere industrieën draagt het echter indirect bij vanwege energieverbruik en operationele praktijken.

Commerciële gebouwen, zoals kantoren, winkelruimten en industriële faciliteiten, verbruiken een aanzienlijke hoeveelheid energie voor verwarming, koeling, verlichting en aandrijving van verschillende systemen. 

Hoe je de milieu-impact van je bedrijfsgebouwen kunt verminderen.

Om je ESG-doelen te bereiken is het belangrijk om een veelzijdige strategie te hebben om je impact op het milieu te verminderen.

  • Energiezuinige verlichting—samenwerken met vastgoedbeheerders en servicepersoneel om ervoor te zorgen dat de verlichting in de gangen en gemeenschappelijke ruimtes van appartementen energiezuinig is en het verbruik aanzienlijk vermindert.

  • Installaties voor hernieuwbare energie—Denk na over hoe je duurzame energieoplossingen, zoals zonnepanelen, kunt installeren in je bedrijfsgebouw.

  • Waterbesparende maatregelen—Gebruik communicatieplatforms om huurders te informeren over hoe ze het beste water kunnen besparen.

  • Duurzame afvalbeheerpraktijken—Je kunt ook communicatieplatforms gebruiken om huurders te informeren over de beste praktijken voor recycling, hoe ze ongebruikte goederen kunnen weggooien of verkopen en hoe ze voedselverspilling in restaurants kunnen verminderen.

  • Fietsverhuurprogramma's—je kunt bijdragen aan het terugdringen van files en luchtvervuiling door alternatieve vervoersmiddelen aan te bieden aan je commerciële huurders. Bied bijvoorbeeld fietsverhuur aan via een boekingsplatform. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

ESG omvat ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. Belanghebbenden kunnen maatschappelijk verantwoorde praktijken integreren in hun activiteiten en zich richten op het creëren van inclusieve ruimtes die gezondheid, welzijn en toegankelijkheid bevorderen.

Er komt ook steeds meer nadruk te liggen op maatschappelijke betrokkenheid, waarbij verhuurders investeren in projecten die omliggende buurten verbeteren. 

Hoe je maatschappelijk verantwoorde praktijken kunt implementeren in je activiteiten.

 • Inclusief ruimteontwerp – Bedrijven kunnen prioriteit geven aan het creëren van ruimtes die toegankelijk en inclusief zijn voor alle bewoners. Dit omvat het overwegen van universele ontwerpprincipes, het bieden van voorzieningen voor mensen met een handicap en het waarborgen van eerlijke toegang tot gemeenschappelijke ruimtes.

 • Eerlijke arbeidspraktijken – Om sociale ESG-doelen te bereiken moeten vastgoedbedrijven streven naar diversiteit en inclusie binnen hun personeelsbestand en beleid aannemen dat discriminatie voorkomt, gelijke kansen bevordert en eerlijke salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers garandeert.

 • Verantwoorde toeleveringsketen – Verhuurders kunnen hun toeleveringsketens beoordelen en controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan sociale en milieunormen. Dit houdt in dat we samenwerken met leveranciers en verkopers die vergelijkbare waarden delen en ethische praktijken promoten.

 • Filantropie en vrijwilligerswerk – Meedoen aan filantropische activiteiten en het aanmoedigen van vrijwilligerswerk door werknemers kan een positieve sociale impact hebben. Het ondersteunen van lokale liefdadigheidsinstellingen, het ondersteunen van een lokale  gemeenschap of het verlenen van pro bono-diensten aan non-profitorganisaties zijn enkele manieren om bij te dragen aan de samenleving.

Hoe je je huurders bij het proces betrekt

Het betrekken van huurders is een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van een effectieve ESG-strategie.

Het energieverbuik verminderen, verspilling tegengaan en de sociale cohesie verbeteren gaat veel makkelijker als commerciële huurders meedoen.

Het is daarom belangrijk om tools te hebben om je ESG-initiatieven duidelijk te communiceren. Een van die tools is een huurders-app, een alles-in-één platform dat huurders op de hoogte houdt van ESG-initiatieven.

Met een huurders-app als Chainels kunnen verhuurders bijvoorbeeld de dialoog aangaan met hun huurders en informatie verzamelen die ze anders moeilijk zouden kunnen verkrijgen via andere kanalen, zoals e-mail of sms.

Je kunt een feedbackloop creëren met huurders door polls en huurdersenquêtes te versturen die waardevolle input leveren voor het verbeteren van je ESG-inspanningen met de wensen van je huurders in gedachten.

Wil je weten hoe jij hetzelfde kunt doen? Boek een demo en ontdek het vandaag nog.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here