<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Ukierunkowana komunikacja prowadzi do sprawności operacyjnej

Pożegnaj się z masową korespondencją wysyłaną do wielu adresatów, małą ilością odpowiedzi lub brakiem wiedzy na temat tego, który odbiorca zaznajomił się z przesłaną treścią. Zrezygnuj z przypominania odbiorcom o odczytaniu uprzednio wysłanych wiadomości e-mail. Analizuj statystyki dotyczące wysłanych wiadomości, aby zadecydować, do kogo wysłać odpowiednie przypomnienie.  

comms-hero-2_2x

Międzynarodowe firmy udoskonalające swoją komunikację dzięki Chainels

 

Źle zorganizowana komunikacja sprawia, że zespoły zarządzające nieruchomością poświęcają zbyt dużą ilość czasu na czynności, takie jak wysyłanie e-maili

7

tylu połączeń telefonicznych i e-maili potrzeba, aby rozwiązać jeden problem

320 

tyle godzin traci się na nieskuteczny kontakt z najemcami

30 do 40%

tylu niedostatecznie poinformowanych najemców przyczynia się do małego zaangażowania i zadowolenia najemców

Chainels wynosi zaangażowanie najemców na nowy poziom.

Zaangażuj do współpracy aż 95% najemców dzięki dobrze zorganizowanej komunikacji.

messages
Siatka różnych komunikatów o wydarzeniach

"Największą zaletą korzystania z Chainels jest dla nas możliwość komunikowania się ze wszystkimi w jednym miejscu. Najemcy odpowiadają na nasze wiadomości i zaczynają wchodzić ze sobą w interakcje. Za pomocą ankiet zbieramy opinie z pierwszej ręki. W ten sposób przyczyniamy się do stworzenia zżytej grupy właścicieli sklepów w naszych centrach handlowych."

Jorian Broekmeijer, Menedżer ds. Leasingu Detalicznego w Van der Vorm Vastgoed

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI

Zrezygnuj z masowej korespondencji i postaw na komunikację ukierunkowaną

 • Kieruj odpowiednie informacje do właściwych osób, najemców lub konkretnych grup dzięki naszemu inteligentnemu systemowi targetowania i zachęć swoją społeczność do aktywności dzięki publikowanym przez siebie aktualnościom.

 • Zaplanuj czas wysyłania wiadomości, który będzie dopasowany do kalendarza treści zespołu zarządzającego nieruchomością oraz zespołu zajmującego się marketingiem.

 • Menedżerowie społeczności mogą powiadamiać grupy użytkowników zainteresowane konkretnymi aktualnościami za pomocą spersonalizowanych osi czasu, na których publikowane są odpowiednio dopasowane treści.

 • Aby uzyskać optymalny zasięg, przypominaj użytkownikom o nieodebranych wiadomościach za pośrednictwem komputera, telefonu lub poczty.

 

targeted-communication
survey
ANKIETY

Uzyskaj od najemców opinie na określone tematy 

 • Pomóż zaoszczędzić czas i środki swojego zespołu wysyłając cyfrowe komunikaty operacyjne oraz wiadomości dotyczące bezpieczeństwa i marketingu, a wszystko bez użycia papieru.

 • Za pośrednictwem ankiet zbieraj opinie i odpowiedzi na najważniejsze pytania, co pozwoli Ci zwiększyć zaangażowanie wszystkich interesariuszy.

 • Zaangażuj swoją społeczność w badania satysfakcji najemców, wydarzenia, a także wypełnianie ankiet i formularzy, które pozwolą w łatwy sposób zebrać i zaktualizować informacje o Twoim centrum handlowym, takie jak tymczasowe godziny otwarcia sklepów w okresie świątecznym.
ZARZĄDZANIE WYDARZENIAMI

Pozwól swoim najemcom odkryć cały potencjał integracji ze społecznością

 • Najemcy i zarządcy nieruchomości mogą tworzyć, udostępniać i promować wydarzenia przeznaczone dla Twojej społeczności.

 • Zaplanuj i promuj aktywności, kampanie i wydarzenia dzięki kalendarzowi przeznaczonemu dla całej społeczności. Analizuj statystyki dotyczące zainteresowania konkretnym wydarzeniem w społeczności.

 • Miej dostęp do listy uczestników wydarzenia, dzięki możliwości potwierdzenia uczestnictwa przez zaproszonych gości.

 • Użyj formularza zgłoszeniowego, aby zadać spersonalizowane pytania na temat ograniczeń dietetycznych lub innych specjalnych potrzeb.
tenant-discovery

Poznaj funkcje, dzięki którym pracownicy Twojej firmy zmienią się w ekspertów w dziedzinie komunikacji

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Przechowuj dokumenty tak, aby w razie potrzeby można je było łatwo znaleźć

Przechowuj wszystkie pliki, zdjęcia i foldery w bezpiecznym i uporządkowanym miejscu na jednej scentralizowanej platformie. Udostępniaj dokumenty publicznie lub prywatnie oraz personalizuj uprawnienia przeglądania dla wszystkich użytkowników w swojej społeczności.

ZARZĄDZANIE TREŚCIAMI

Przeznacz określone miejsce w menu na strony spersonalizowane

Twórz strony statyczne łatwe do znalezienia w formie zakładek. Umieść wszystkie istotne informacje w centrum uwagi, aby użytkownicy Twojej społeczności mogli je w każdej chwili sprawnie znaleźć. Z łatwością dodawaj tekst i obrazy, a także bezpośrednie linki do dokumentów i stron zewnętrznych.

 
OFERTY

Twórz oferty na rynku swoich społeczności 

Udostępniaj oferty w swojej społeczności. Skonfiguruj promocję, ustawiając czas jej trwania, wizualizacje i tekst reklamowy. Spraw, aby była widoczna dla Twoich konsumentów na stronie internetowej, a dodatkowo, by automatycznie zniknęła po zakończeniu okresu promocyjnego. 

UWAGI I OSTRZEŻENIA

Alarmuj swoją społeczność za pomocą ostrzeżeń

Ostrzegaj swoich najemców o niebezpiecznych sytuacjach, które nie wymagają natychmiastowego działania, ale wymagają ich uwagi, takich jak sfałszowane banknoty, kieszonkowcy, podejrzane osoby, otwarte drzwi... 

Chcesz zrewolucjonizować swój sposób komunikacji z najemcami?