<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Rozwiązuj problemy szybciej dzięki naszemu oprogramowaniu do technicznej obsługi nieruchomości

Wyeliminuj problemy związane ze zgłaszaniem problemów dzięki systemowi zgłoszeń firmy Chainels stosowanemu w zarządzaniu nieruchomościami. Połącz procesy i kontrahentów dzięki jednemu intuicyjnemu narzędziu, służącemu do raportowania, które umożliwia monitorowanie zgłoszeń. 

issue-hero
CBRE
Klepierre
Cushman_&_Wakefield_logo
Mask group (5)
Multi
Wereldhave
Issue Reporting module on phone screen

System zgłoszeń stosowany w zarządzaniu nieruchomościami, który usprawnia działanie

  • Ułatw najemcom zgłaszanie problemów związanych ze szkodami, hydrauliką, przeciekami lub przerwami w dostawie prądu. 

  • Kategoryzuj zgłoszenia, aby usprawnić zarządzanie kontrahentami i ułatwić rozwiązywanie problemów.

  • Daj najemcom możliwość dołączania zdjęć do zgłoszeń, co pomoże w szybszym zrozumieniu problemu i ustaleniu jakie naprawy lub usługi będą niezbędne do jego wyeliminowania. 

Monitoruj postęp przeprowadzanych napraw i innych zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją

  • Miej wgląd w otwarte zgłoszenia dzięki przyjaznemu dla użytkownika systemowi zgłoszeń w naszej aplikacji.

  • Kontroluj wskaźniki odpowiedzi i wskaźniki dotyczące rozwiązywania zgłoszeń, aby ustalić, w jaki sposób można zoptymalizować proces zgłaszania usterek i problemów.

  • Skonfiguruj inteligentny proces, dzięki któremu odpowiedni dostawcy usług zostaną automatycznie przypisani i powiadomieni, gdy zgłoszone zostaną różne rodzaje problemów. 
Issue Reporting module on phone and desktop screens

''Moduł Zgłaszania Usterek i Problemów daje ogólny zarys mojej codziennej pracy. Dzięki niemu mogę szybciej zgłaszać usterki i problemy. Dodatkowo otrzymuję odpowiedzi od najemców i dostawców w jednym miejscu, dzięki czemu nie muszę kontaktować się ze wszystkimi zaangażowanymi osobami osobno”.

Rene Timmer, Konserwator w Winkelcentrum Kronenburg

issue-thread

Popraw jakość usług i zadowolenie najemców 

  • Zapewnij spójną i wydajną komunikację dzięki interfejsowi wiadomości, który umożliwia komunikację wszystkich zainteresowanych stron bezpośrednio w zgłoszeniu. 

  • Miej wgląd w listę osób zgłaszających problemy i monitoruj, kto przesyła najwięcej zgłoszeń. 

  • Zezwól najemcom na wystawianie ocen i zdefiniuj słabe strony swojej obsługi klienta. 

Stwórz lepsze doświadczenie najemcy dzięki oprogramowaniu do technicznej obsługi nieruchomości

Chainels to aplikacja do obsługi najemców, dzięki której Twoje nieruchomości będą lepiej połączone, bardziej zadowolone i rentowne. Uprość komunikację, usprawnij działania operacyjne i podnieś wartość swojego portfela nieruchomości dzięki naszemu kompleksowemu systemowi zgłoszeń stosowanemu w zarządzaniu nieruchomościami.