Ułatw najemcy zgłaszanie nieprawidłowości dzięki modułowi Zgłaszanie usterek i problemów Zgłaszanie usterek i problemów

Proces rozwiązywania zgłoszeń dotyczących konserwacji i utrzymania w obrębie nieruchomości angażuje wiele stron. Pierwszym krokiem jest wykrycie problemu, a ostatnim jego rozwiązanie. Przejrzystość i efektywność tego procesu, jak i interakcje między wszystkimi zaangażowanymi stronami, to inna historia.
Pracownicy obsługi technicznej z interfejsami modułu Zgłaszanie usterek i problemów po obu stronach

Moduł Zgłaszanie usterek i problemów pomaga naszym klientom zoptymalizować procesy przesyłania zgłoszeń

 

''Moduł Zgłaszania Usterek i Problemów daje ogólny zarys mojej codziennej pracy. Dzięki niemu mogę szybciej zgłaszać usterki i problemy. Dodatkowo otrzymuję odpowiedzi od najemców i dostawców w jednym miejscu, dzięki czemu nie muszę kontaktować się ze wszystkimi zaangażowanymi osobami osobno”.

Rene Timmer, Konserwator w Winkelcentrum Kronenburg

Rene Timmer

Zastosuj innowacyjne, przejrzyste narzędzie wspomagające organizację pracy przy zarządzaniu zgłoszeniami usterek i problemów technicznych

Czy wiesz, że 36% wszystkich problemów technicznych w obiekcie nie jest zgłaszanych przez brak wiedzy najemców na temat sposobu ich zgłaszania lub przez zbytnią złożoność całego procesu? W przypadku, gdy najemcy są mogą skorzystać z szybkiego, prostego i zrozumiałego tworzenia zgłoszeń przez aplikację, zarządcy nieruchomości odnotowują wzrost liczby zgłoszeń usterek i problemów.

Moduł Zgłaszanie usterek i problemów na ekranie telefonu
Moduł Zgłaszanie usterek i problemów na ekranie telefonu i komputera

Pozwól swoim najemcom zgłaszać problemy techniczne za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji

W sytuacji gdy najemcy mają do dyspozycji przejrzystą procedurę zgłaszania zaobserwowanych problemów związanych z konserwacją i utrzymaniem, zespół zarządzający nieruchomością oszczędza czas na wszystkich płaszczyznach zarządzania obiektem.

Zbieraj zgłoszenia w jednym miejscu w celu ułatwienia współpracy z wieloma dostawcami usług

Jako scentralizowany punkt dla wszystkich zgłoszeń, moduł daje zarówno zarządcom, jak i dostawcom usług możliwość otrzymania przejrzystego zestawienia wszystkich zadań, którymi należy się zająć w każdej nieruchomości. Zarządcy są na bieżąco informowani o zgłoszonych usterkach i problemach dotyczących każdego obiektu, co przyczynia się do ściślejszej i szybszej współpracy z dostawcami usług, odpowiedzialnymi za usunięcie usterki.

Użytkownicy komentujący zgłoszenie za pomocą interfejsu Chainels
Strona docelowa Chainels z prośbą o opinię

Monitoruj i polepszaj jakość usług

Rozwiąż długo oczekujące zgłoszenia oraz monitoruj czas reakcji i realizacji usług przez dostawców. Mając pod ręką odpowiednie narzędzia służące do szybkiego rozwiązywania zgłoszonych usterek i problemów, zarządcy nieruchomości mogą zaoferować najemcom najlepszą obsługę. Osoby zgłaszające usterkę mogą zostać poproszone o ocenę stopnia zadowolenia z rozwiązania ich zgłoszenia, co daje wgląd w jakość usług świadczonych przez konkretnych dostawców. 

Gotowy, aby zmienić swój sposób pracy?