Tenant Ervaring

Community: de huidige sleutel tot succesvol vastgoedbeheer

Ontdek het belang van het bevorderen van een gemeenschapsgevoel voor modern vastgoedbeheer. Ontdek hoe het opbouwen van een sterke gemeenschap zowel vastgoedbeheerders als bewoners ten goede kan komen, en ontdek praktische tips om een gevoel van verbondenheid binnen uw gemeenschap te creëren.

Terwijl de wereld blijft moderniseren, moet vastgoedbeheer zich ook aanpassen aan nieuwe trends en eisen.

In de wereld van vandaag gaat vastgoedbeheer verder dan alleen het onderhouden van de fysieke structuren van een gebouw; het gaat ook om het bevorderen van een gemeenschapsgevoel binnen het gebouw.

Dit gemeenschapsgevoel is cruciaal om de tevredenheid van bewoners te behouden, de waarde van gebouwen te verhogen en het behoud van huurders te verbeteren.

In dit artikel onderzoeken we het belang van een gemeenschapsgevoel in modern vastgoedbeheer en de manieren waarop vastgoedbeheerders een gemeenschapsgevoel kunnen creëren en bevorderen binnen hun gebouwen.

Waarom een gevoel van gemeenschap essentieel is

Vastgoedbeheer was in het verleden vooral gericht op het fysieke onderhoud van gebouwen en het beheren van huurderszaken.

In de moderne tijd verwachten huurders echter meer dan slechts een plek om te wonen; ze willen een gevoel van verbondenheid en gemeenschap binnen hun gebouw.

Een sterk gemeenschapsgevoel kan een positieve invloed hebben op verschillende aspecten van vastgoedbeheer, waaronder de tevredenheid van bewoners, de vastgoedwaarde en het behoud van huurders.

In ons recente huurdersonderzoek onder 1.750 huurders in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland gaf 67% van de huurders aan dat ze een gemeenschapsgevoel belangrijk vinden, waarbij 27% vindt dat het erg belangrijk is en 40% vindt dat het enigszins belangrijk is.

 Turnover report 23-1 - NL (1)

Bewonerstevredenheid

Een gemeenschapsgevoel kan een grote invloed hebben op de tevredenheid van de bewoners. Als huurders het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een gemeenschap, is de kans groter dat ze tevreden zijn met hun woonsituatie.

Gemeenschapsgevoel heeft ook veel invloed op huurdersbetrokkenheid: tevreden huurders nemen eerder deel aan evenementen en activiteiten die door de vastgoedbeheerder worden georganiseerd, en dit kan hun gemeenschapsgevoel verder versterken.

Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt ook dat de meeste huurders vinden dat het de verantwoordelijkheid is van de huurders zelf om een gemeenschapsgevoel te creëren, gevolgd door de verhuurder, communitymanager en vastgoedbeheerder in afnemende volgorde van belangrijkheid.

20_CHAPTE3_ GRAPH 2 (1)-1 

Bewoners verwachten dat verhuurders de middelen en voorzieningen bieden om een gemeenschapsgevoel te creëren, maar het is aan de bewoners om deze middelen te gebruiken om een meer gemeenschappelijke omgeving te creëren.

Deze bevinding komt overeen met het idee dat huurders prioriteit geven aan goede communicatie en responsiviteit van verhuurders met betrekking tot onderhoud en reparaties.

Vastgoedwaarden

Gebouwen met een sterk gemeenschapsgevoel kunnen ook een stijging van de vastgoedwaarde zien. Wanneer potentiële huurders een gebouw bezoeken, kijken ze vaak verder dan de fysieke structuur en voorzieningen en nemen ze ook het gemeenschapsgevoel in overweging. Een gebouw met een sterk gemeenschapsgevoel zal aantrekkelijker zijn voor potentiële huurders, wat kan leiden tot hogere vastgoedwaarden.

Huurderbehoud

Naast het aantrekken van nieuwe huurders kan een gemeenschapsgevoel ook het behoud van huurders verbeteren. Wanneer huurders het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een gemeenschap, zijn ze eerder geneigd hun huurcontracten te verlengen en langdurig in het gebouw te blijven.

Dit kan vastgoedbeheerders de kosten besparen die gepaard gaan met het vinden van nieuwe huurders, en het kan helpen om een stabiele bron van inkomsten voor het gebouw te creëren.

Om de invloed van gemeenschapsgevoel op het behoud van huurders goed te begrijpen, hebben we huurders gevraagd naar de waarde die een gemeenschapsgevoel heeft voor hun kwaliteit van leven en welzijn.

 20_CHAPTE3_ GRAPH 5 (1)

De resultaten waren verhelderend: 39% van de ondervraagden gaf aan dat een gevoel van saamhorigheid hen een veilig gevoel geeft, terwijl 34% aangaf dat het een levendige sfeer creëert binnen hun gebouwen.

Nog een derde verklaarde dat een gevoel van gemeenschap hen in staat stelt om vrienden te maken. Dit toont de sterke invloed aan die de community kan hebben op de huurderservaring.

Gemeenschap creëren en koesteren

Het creëren en koesteren van een gemeenschapsgevoel binnen een gebouw vereist inspanning en toewijding van de vastgoedbeheerder. Enkele manieren om een community te creëren en te koesteren zijn:

  • Het organiseren van evenementen en activiteiten die huurders bij elkaar brengen, zoals filmavonden, potlucks en spelavonden.

  • Het creëren van een gedeelde ruimte, zoals een gemeenschappelijke tuin of lounge, waar huurders kunnen samenkomen en een praatje kunnen maken. Gedeelde ruimtes werden genoemd als een van de belangrijkste factoren die huurders motiveren om een woning te huren: 88% koos hiervoor in ons recente onderzoek.

  • Stimuleren communicatie en interactie tussen huurders via huurderscommunicatie-apps. 57% van de ondervraagde huurders gaf aan dat goede communicatie en responsiviteit wenselijke eigenschappen zijn in een verhuurder.

  • Huurders de mogelijkheid bieden om betrokken te raken bij het beheer van het gebouw, zoals zitting nemen in een adviescommissie voor huurders of deelnemen aan huurdersenquêtes.

Conclusie

In de moderne tijd van vandaag gaat vastgoedbeheer verder dan alleen het onderhouden van fysieke structuren. Een gemeenschapsgevoel is essentieel voor het creëren van een succesvolle vastgoedbeheerstrategie.

Door zich te concentreren op de tevredenheid van bewoners, de vastgoedwaarden en het behoud van huurders, kunnen vastgoedbeheerders een gemeenschapsgevoel binnen hun gebouwen creëren en bevorderen.

Dit kan worden bereikt door het organiseren van evenementen en activiteiten, het creëren van gedeelde ruimtes, het stimuleren van communicatie en interactie en het bieden van mogelijkheden voor betrokkenheid van huurders.

Door prioriteit te geven aan een gemeenschapsgevoel, kunnen vastgoedbeheerders een positieve en bevredigende woonervaring voor hun huurders creëren, wat uiteindelijk leidt tot meer succes in de wereld van vastgoedbeheer.

 

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here