<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Udostępnij najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa wszystkim członkom swojej społeczności

Bycie przygotowanym na każdy rodzaj sytuacji awaryjnej, która może wystąpić w obiektach biurowych, mieszkalnych lub mieszanego użytku, wymaga szerokiego zakresu planów awaryjnych. Co ważniejsze, właściwe osoby muszą dysponować stosownymi planami w odpowiednim czasie.

safety & security • hero

Chainels przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa firm międzynarodowych

 

PREWENCJA

Zapobieganie jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom

  • Bezpieczeństwo zaczyna się od zapewnienia, że osoby uzyskujące dostęp do budynku są upoważnione do przebywania w nim. Połącz Chainels z systemami kontroli dostępu w swoim budynku i na bieżąco aktualizuj listę upoważnionych osób wraz z przydzielonymi im uprawnieniami.

  • Opracuj procedurę natychmiastowego ostrzegania klientów lub mieszkańców gęsto zaludnionych rejonów o potencjalnych zagrożeniach, takich jak kieszonkowcy czy sfałszowane banknoty.

  • Wystarczy jedno kliknięcie, aby przesłać wszystkim najemcom, pracownikom i mieszkańcom plany ewakuacji budynku oraz informacje na temat lokalizacji defibrylatorów AED.
prevention
communication-channels
PILNE POWIADOMIENIA

Korzystaj z błyskawicznych kanałów komunikacji, stworzonych na potrzeby działania w sytuacjach krytycznych

  • Najemcy potrzebujący pilnej pomocy mogą nacisnąć przycisk alarmowy w aplikacji, aby zawiadomić służby porządkowe budynku.

  • Użytkownicy w społeczności są natychmiast powiadamiani o uruchomieniu procesu ewakuacji lub aktywacji odpowiednich protokołów.

  • Zespoły zajmujące się ochroną mogą przesyłać szablonowe wiadomości, aby niezwłocznie poinformować najemców o tym, co należy zrobić w przypadku różnych sytuacji kryzysowych, takich jak pożar lub napad.
REAKCJA

Zezwól członkom społeczności na wzajemne informowanie się o niebezpiecznych incydentach

  • Mimo że incydent może należeć już do przeszłości, proces tworzenia złożonego łańcucha zdarzeń będzie kontynuowany, nawet gdy bezpośrednie zagrożenie już minie.

  • Naoczni świadkowie mogą dostarczyć kluczowych informacji dotyczących minionej sytuacji, które będą w stanie pomóc w zamknięciu nierozwiązanych spraw.

  • Chainels usprawnia organizację zadań i przyczynia się do dokładniejszego przestrzegania wszystkich protokołów, tym samym podnosząc poziom bezpieczeństwa na terenie obiektu. Dla przykładu, dzięki modułowi Formularze i Wnioski zespoły zajmujące się ochroną i bezpieczeństwem w obiekcie mogą wypełnić standardowy formularz kontrolny w celu sprawdzenia, czy stan danego budynku jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

crowdsource

Chcesz sprawić, aby Twoja społeczność była bezpieczniejsza?