<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Analizuj dane i statystyki swojego portfela nieruchomości

Platforma Chainels pozwala Ci na nadzorowanie i analizowanie danych pochodzących także od zewnętrznych dostawców usług. Aby zoptymalizować procesy decyzyjne w swojej firmie, zbierz w jednym miejscu wszystkie informacje, takie jak statystyki dotyczące zaangażowania i zadowolenia najemców, jakości powietrza wewnątrz budynku, odwiedzalności, czy też raporty dotyczące obrotów.

data analytics hero

Globalne organizacje przekształcające swoje dane w decyzje dzięki Chainels

 

"Multi Corporation dąży do uzyskania istotnego wglądu w informacje o klientach, a Chainels odgrywa znaczącą rolę w przekazaniu odpowiednich danych właściwym osobom, które na ich podstawie będą w stanie podjąć dalsze decyzje."

Steven Poelman, Dyrektor Generalny w Multi Corporation

ŁATWIEJSZE ZARZĄDZANIE

Zintegruj różne rozwiązania technologiczne, dostępne w Twoim obiekcie, z platformą Chainels, aby zoptymalizować wyniki swojego portfela nieruchomości. 

  • Zbieraj i analizuj dane związane ze swoim portfelem nieruchomości, w tym wyniki finansowe sklepów, statystyki odwiedzalności, informacje na temat profilu klienta czy średniego koszyka, a także dane na temat zużycia energii i wody. 

  • Zintegruj wszystkie urządzenia w budynku, takie jak liczniki osób wchodzących czy czujniki jakości powietrza IAQ, aby umożliwić porównanie wyników oraz określenie tendencji i zależności zachodzących w portfelu nieruchomości.

  • Z łatwością zarządzaj statystykami swojego portfela nieruchomości, które dotyczą wyników badań NPS, zużycia energii, czasu rozwiązywania zgłoszeń, stopnia obłożenia nieruchomości oraz obiektów i usług dostępnych do zarezerwowania. 

 

wykres słupkowy przedstawiający miesięczną odwiedzalność
Wykres przedstawiający tendencje związane z zaangażowaniem w ciągu trzech miesięcy, pole pokazujące odsetek najemców zaangażowanych w wiadomości, wykres pokazujący liczbę aktywnych użytkowników w ciągu trzech miesięcy, pole pokazujące odsetek użytkowników, którzy odczytali wiadomości
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Jeden podgląd pozwoli Ci trzymać rękę na pulsie

  • Zakładka Zarządzanie stanowi centralny punkt Twojego portfela nieruchomości, który umożliwia dokładne śledzenie licznych danych, takich jak informacje na temat zużycia energii czy czasu rozwiązywania zgłoszeń, a wszystko za pomocą jednego podglądu. 

  • Śledź trendy w przychodach najemców, a także informacje dotyczące klientów odwiedzających nieruchomości i sposobów, w jaki decydują się wydawać swoje pieniądze.

  • Zarządcy nieruchomości mają podgląd na aktywność najemców w całym swoim portfelu nieruchomości, jak również na statystyki zaangażowania w komunikowanie się za pośrednictwem wiadomości, ankiet i wydarzeń.
ANALIZA DANYCH WSPIERA DECYZJE BIZNESOWE

Wykorzystaj statystyki swojego portfela

  • Znajdź powiązania między odpowiedziami na pytania z ankiet, raportami dotyczącymi odwiedzalności i obrotów, wzorcami płatności konsumentów czy obszarami napływu klientów.

  • Analizuj dane przesłane przez najemców, dziel wyniki na kategorie lub według ról użytkowników, a dla głębszej analizy - zintegruj z Chainels swoje bazy danych lub narzędzia BI.

  • Przekształć zebrane statystyki w decyzje, które przyniosą największą wartość Twojemu portfelowi nieruchomości, jak na przykład dostosowanie mieszanki najemców portfela do konsumentów odwiedzających Twoje nieruchomości. Relokuj najemców swojego budynku aby osiągnąć najlepsze rezultaty, lub przemyśl zasadność współpracy z dostawcą usług którego czas reakcji, czas rozwiązywania zgłoszeń i oceny wykonania usług nie są zadowalające.

  • Włącz do procesów decyzyjnych informacje dotyczące zachowań konsumentów, a także przekaż te dane najemcom, aby dzięki nim mogli udoskonalić swoją ofertę. 
pole przedstawiające komunikat z prośbą o opinię najemcy na temat inicjatywy związanej ze strategią ESG

Chcesz wdrożyć w życie model pracy oparty na analizie danych?