<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">

Przejdź od myśli do czynów z pomocą celów strategii ESG

Firmy osiągają postawione sobie cele dotyczące środowiska, społeczności i zarządzania (ESG) dzięki naszemu wszechstronnemu narzędziu, które monitoruje wyniki, a także łączy i wzajemnie informuje wszystkich interesariuszy.

pole przedstawiające zużycie energii słonecznej w ciągu roku, ogród z lotu ptaka, pracownik z branży hotelarskiej wycierający stół, pole ogłaszające rozpoczęcie zielonej inicjatywyesg-hero-3

Chainels pomaga firmom osiągnąć cele strategii ESG

 

ESG | Środowisko

Zrównoważony rozwój poprzez współpracę 

Zminimalizowanie śladu węglowego Twojego portfela nieruchomości wymaga wzorowej organizacji na wielu płaszczyznach. Najemcy, wynajmujący, a także dostawcy usług — każdy ma wpływ na codzienne zużycie energii i jakość powietrza w budynku. Wirtualny pulpit naszej aplikacji dla najemców stale monitoruje istotne statystyki, aby pomóc osiągnąć cele Twojego portfela nieruchomości, które są ukierunkowane na ochronę środowiska.

cztery pola na szarym tle przedstawiające zużycie energii

Strategie, dzięki którym Twój portfel nieruchomości stanie się bardziej zrównoważony

Zwiększ wydajność energetyczną

Zintegruj technologie Smart Building oraz dane najemców, aby uzyskać pełny przegląd zużycia energii i produkcji odpadów w swoich budynkach.

Zmniejsz produkcję odpadów dzięki zastosowaniu procesów cyfrowych 

Ogranicz zużycie papieru i plastiku dzięki automatyzacji i przeniesieniu pracy do świata cyfrowego.

Ograniczaj zużycie, poddawaj recyklingowi lub używaj ponownie w obrębie społeczności

Zaangażuj swoją społeczność w proces zarządzania odpadami. Na bieżąco informuj najemców o dostępności materiałów budowlanych nadających się do ponownego wykorzystania.
ESG | Społeczność

Komunikacja kluczem do integracji

Oferując swoim najemcom jeden portal do wspólnego zarządzania, dyskusji i dzielenia się swoimi planami, przyczyniasz się do rozwoju prężnie działającej społeczności. Dzięki narzędziom służącym do publikacji ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnych zespół zarządzający nieruchomością może podjąć konkretne działania, mające na celu bezpośrednią poprawę samopoczucia i zdrowia najemców.

Prośba o wypełnienie ankiety w celu uzyskania opinii na temat inicjatywy dotyczącej zrównoważonych dachów
Zagadnienia strategii ESG w module zgłaszanie usterek i problemów oraz ich statusy

Przekształć portfele nieruchomości w bezpieczne i zrównoważone społeczności

Chainels przyczynia się do podniesienia poziomu satysfakcji najemców poprzez zaangażowanie ich w aktywną komunikację z innymi członkami społeczności. Aplikacja dla najemców umożliwia owocną współpracę i zapewnia sprawną komunikację dzięki ankietom oraz przejrzystemu procesowi zgłaszania usterek i problemów. Bądź w kontakcie ze swoimi najemcami w celu poprawy warunków w miejscu pracy obejmujących 3 płaszczyzny: zdrowie, bezpieczeństwo & ochronę.

Spraw, aby Twoje społeczności były zintegrowane i prężnie się rozwijały

Myśl lokalnie

Zaoferuj swojej społeczności zniżki lojalnościowe. Zamieść ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w swojej społeczności, aby zachęcić lokalnych kandydatów do podjęcia współpracy.

Daj przykład

Organizuj w swoich społecznościach imprezy charytatywne i zbiórki pieniędzy, zapraszając do udziału zarówno najemców, jak i mieszkańców, a także zaoferuj możliwość zgłoszenia się do wolontariatu. Zapoznaj swoją społeczność z listą inicjatyw w zakresie darowizn na rzecz społeczności w potrzebie, w które obecnie jest zaangażowana Twoja firma. 

 

Bezpieczeństwo w zasięgu ręki

W przypadku pojawienia się zagrożenia najemcy są w stanie za pomocą jednego przycisku uprzedzić zespoły zajmujące się bezpieczeństwem i ochroną, jak i najemców znajdujących się w pobliżu. Przygotuj plany ewakuacji i rozmieszczenia defibrylatorów AED, zanim dojdzie do nagłego wypadku.
ESG | Zarządzanie

Priorytetowe traktowanie przejrzystości w kontaktach z najemcami przynosi obopólne korzyści

Gdy grono osób decyzyjnych powiększa się o osoby, których dotyczą konkretne decyzje, szanse na sprawiedliwe rozwiązania zwiększają się. Dając prawo głosu każdemu, sprawiasz, że proces zarządzania Twoją firmą staje się bardziej różnorodny.

Interfejs komunikacyjny z menedżerami zatwierdzającymi

Zapewnij każdemu możliwość zabrania głosu podczas podejmowania decyzji

Współpraca jest kluczem do sukcesu

Nie bój się zadawać pytań, dzięki którym upewnisz się, że każdy punkt widzenia został uwzględniony, co z kolei wpłynie na wypracowanie bliższych relacji z interesariuszami wszystkich szczebli.

Zbadaj każdy punkt widzenia

Poprzez stworzenie otwartego cyfrowego forum, najemcy mogą swobodnie dzielić się pomysłami i sugestiami. Poproś o przesłanie konkretnych opinii za pośrednictwem ankiet i podejmuj decyzje na podstawie ich wyników.

Stwórz warunki dla przejrzystości procesów

Poinformuj najemców o składzie zarządu Twojej firmy i zaoferuj wgląd w strukturę zarządzania.

LogoProptechForGood


Jesteśmy dumnym członkiem organizacji PropTech for Good