Przejdź od myśli do czynów z pomocą celów strategii ESG

Firmy osiągają postawione sobie cele dotyczące środowiska, społeczności i zarządzania (ESG) dzięki naszemu wszechstronnemu narzędziu, które monitoruje wyniki, a także łączy i wzajemnie informuje wszystkich interesariuszy.

esg-hero-3

Chainels pomaga firmom osiągnąć cele strategii ESG

 

ESG | Środowisko

Zrównoważony rozwój poprzez współpracę 

Zminimalizowanie śladu węglowego Twojego portfela nieruchomości wymaga wzorowej organizacji na wielu płaszczyznach. Najemcy, wynajmujący, a także dostawcy usług — każdy ma wpływ na codzienne zużycie energii i jakość powietrza w budynku. Wirtualny pulpit naszej aplikacji dla najemców stale monitoruje istotne statystyki, aby pomóc osiągnąć cele Twojego portfela nieruchomości, które są ukierunkowane na ochronę środowiska.

energy report-2

Strategie, dzięki którym Twój portfel nieruchomości stanie się bardziej zrównoważony

Zwiększ wydajność energetyczną

Zintegruj technologie Smart Building oraz dane najemców, aby uzyskać pełny przegląd zużycia energii i produkcji odpadów w swoich budynkach.

Zmniejsz produkcję odpadów dzięki zastosowaniu procesów cyfrowych 

Ogranicz zużycie papieru i plastiku dzięki automatyzacji i przeniesieniu pracy do świata cyfrowego.

Ograniczaj zużycie, poddawaj recyklingowi lub używaj ponownie w obrębie społeczności

Zaangażuj swoją społeczność w proces zarządzania odpadami. Na bieżąco informuj najemców o dostępności materiałów budowlanych nadających się do ponownego wykorzystania.
ESG | Społeczność

Komunikacja kluczem do integracji

Oferując swoim najemcom jeden portal do wspólnego zarządzania, dyskusji i dzielenia się swoimi planami, przyczyniasz się do rozwoju prężnie działającej społeczności. Dzięki narzędziom służącym do publikacji ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnych zespół zarządzający nieruchomością może podjąć konkretne działania, mające na celu bezpośrednią poprawę samopoczucia i zdrowia najemców.

survey-2
issue reporting esg-2

Przekształć portfele nieruchomości w bezpieczne i zrównoważone społeczności

Chainels przyczynia się do podniesienia poziomu satysfakcji najemców poprzez zaangażowanie ich w aktywną komunikację z innymi członkami społeczności. Aplikacja dla najemców umożliwia owocną współpracę i zapewnia sprawną komunikację dzięki ankietom oraz przejrzystemu procesowi zgłaszania usterek i problemów. Bądź w kontakcie ze swoimi najemcami w celu poprawy warunków w miejscu pracy obejmujących 3 płaszczyzny: zdrowie, bezpieczeństwo & ochronę.

Spraw, aby Twoje społeczności były zintegrowane i prężnie się rozwijały

Myśl lokalnie

Zaoferuj swojej społeczności zniżki lojalnościowe. Zamieść ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w swojej społeczności, aby zachęcić lokalnych kandydatów do podjęcia współpracy.

Daj przykład

Organizuj w swoich społecznościach imprezy charytatywne i zbiórki pieniędzy, zapraszając do udziału zarówno najemców, jak i mieszkańców, a także zaoferuj możliwość zgłoszenia się do wolontariatu. Zapoznaj swoją społeczność z listą inicjatyw w zakresie darowizn na rzecz społeczności w potrzebie, w które obecnie jest zaangażowana Twoja firma. 

 

Bezpieczeństwo w zasięgu ręki

W przypadku pojawienia się zagrożenia najemcy są w stanie za pomocą jednego przycisku uprzedzić zespoły zajmujące się bezpieczeństwem i ochroną, jak i najemców znajdujących się w pobliżu. Przygotuj plany ewakuacji i rozmieszczenia defibrylatorów AED, zanim dojdzie do nagłego wypadku.
ESG | Zarządzanie

Priorytetowe traktowanie przejrzystości w kontaktach z najemcami przynosi obopólne korzyści

Gdy grono osób decyzyjnych powiększa się o osoby, których dotyczą konkretne decyzje, szanse na sprawiedliwe rozwiązania zwiększają się. Dając prawo głosu każdemu, sprawiasz, że proces zarządzania Twoją firmą staje się bardziej różnorodny.

esg governance-2

Zapewnij każdemu możliwość zabrania głosu podczas podejmowania decyzji

Współpraca jest kluczem do sukcesu

Nie bój się zadawać pytań, dzięki którym upewnisz się, że każdy punkt widzenia został uwzględniony, co z kolei wpłynie na wypracowanie bliższych relacji z interesariuszami wszystkich szczebli.

Zbadaj każdy punkt widzenia

Poprzez stworzenie otwartego cyfrowego forum, najemcy mogą swobodnie dzielić się pomysłami i sugestiami. Poproś o przesłanie konkretnych opinii za pośrednictwem ankiet i podejmuj decyzje na podstawie ich wyników.

Stwórz warunki dla przejrzystości procesów

Poinformuj najemców o składzie zarządu Twojej firmy i zaoferuj wgląd w strukturę zarządzania.

LogoProptechForGood


Jesteśmy dumnym członkiem organizacji PropTech for Good