<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Trendy

Podnoszenie jakości usług dzięki analizie danych

Właściciele, najemcy i dostawcy usług współpracują, aby zapewnić klientom usługi jak najwyższej jakości. Zbierane dane pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji, a rozwiązanie typu PropTech ułatwia komunikację.

Wynajmujący, najemcy i dostawcy usług muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić klientom usługi jak najwyższej jakości. Gromadzone dane pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji. Rozwiązanie typu PropTech umożliwia wynajmującym komunikowanie się w oparciu o takie dane.

Konsumenci oczekują od sprzedawców rozwiązania typu omnichannel (ang. prowadzenie sprzedaży na wielu kanałach – online i stacjonarnie) i zasługują na wdrożenie tej strategii sprzedaży. Kupujący mogą odwiedzać centra handlowe stacjonarnie, a następnie zrobić zakupy online. Mogą też robić na odwrót: najpierw szukać informacji online, a później zrobić zakupy w sklepach stacjonarnych. Wynajmujący obiekty komercyjne mają za zadanie sprawić, aby odwiedzający opuścili centrum w pełni usatysfakcjonowani. Żeby tego dokonać, wszyscy kontrahenci – w tym wynajmujący, najemcy i dostawcy usług – muszą ściśle ze sobą współpracować. Poszczególne sklepy przyczyniają się do ogólnego sukcesu marki, prezentując swoje produkty stacjonarnie – klienci mogą zobaczyć produkty w centrum handlowym lub mijając witryny sklepów na ulicy handlowej, a następnie dokonać zakupów online.

Rola wynajmujących
Wynajmujący odgrywają ważną rolę w strategii omnichannel poprzez dostosowanie doboru najemców i oferowanych przez nich usług do konsumentów odwiedzających ich centra. Dlatego tak ważne jest, aby wynajmujący, jak i najemcy, starali się naprawdę zrozumieć, czego pragną i oczekują ich konsumenci. Pozwoli im to zbudować z danych o odwiedzających fundament swoich długoterminowych strategii rozwoju.

„Klient, który wybiera się na zakupy, chce mieć jak najlepsze ogólne wrażenia związane z danym miejscem”, mówi Sander Verseput, współzałożyciel, dyrektor operacyjny i finansowy Chainels. „Wynajmujący może mu to zagwarantować dzięki zapewnieniu szerokiej gamy sklepów różnych marek w centrum handlowym, a także dzięki zapewnieniu czystości, porządku i bezpieczeństwa”. Verseput, wspólnie z Erwinem Buckersem, założyli Chainels – platformę społecznościową i portal do zarządzania nieruchomościami, który usprawnia komunikację między wszystkimi kontrahentami. „Nasza platforma może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dzięki gromadzeniu i integracji danych, takich jak informacje na temat wyników finansowych sklepów, odwiedzalności, organizowanych wydarzeń oraz – patrząc w przyszłość, większej ilości danych dotyczących profilu klienta, wzorców wydatków i strategii ESG”, dodaje Verseput.

Mimo tego, że zbieranie danych, takich jak odwiedzalność i czas przebywania klientów na terenie obiektu, nie jest nowością, oprogramowanie oferowane przez Chainels przedstawia takie dane wynajmującym, co umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zapewnienia różnorodności marek i usług, czy ulokowania sklepów i punktów usługowych w centrach handlowych w celu zwiększenia zysków swoich najemców. Oprócz odwiedzalności badane są też inne tendencje – na podstawie informacji o transakcjach przeprowadzane są np. analizy wzorców płatności. Programy lojalnościowe oferowane za pośrednictwem aplikacji zapewniają kupującym zniżki w zamian za wyrażenie zgody na śledzenie ww. wzorców i dostarczanie danych transakcyjnych wynajmującym.

Korzyści organizacyjne
Chainels umożliwia wynajmującym wykorzystanie takich danych i podjęcie decyzji na temat tego, które informacje będą udostępnione do wglądu którym kontrahentom. „Wynajmujący chcą przeanalizować raporty na temat osób odwiedzających ich centra, a następnie zoptymalizować dobór najemców”, mówi Buckers. Jego platforma ma na celu zebranie wszystkich danych w jednym miejscu. „Wynajmujący mogą znaleźć powiązania między wzorcami wydatków kupujących, obszarem napływu klientów i wskaźnikami dotyczącymi odwiedzalności, a także między raportami obrotów i odpowiedziami udzielonymi przez najemców w ankietach”, dodaje. „Większość właścicieli zdecydowała się przeznaczyć te dane tylko do użytku wewnętrznego, podczas gdy mogliby odnieść znaczące korzyści, udostępniając je najemcom".

Multi Corporation, jedna z wiodących europejskich firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, dąży do stworzenia modelu pracy opartej na danych. Elmar Schoonbrood, jeden z dyrektorów generalnych Multi Corporation stwierdza: "Technologia daje możliwość zapewnienia najemcom zarządzanych przez nas obiektów płynnej współpracy oraz większej skuteczności w naszych codziennych działaniach". Jest to powód, dla którego Multi wybrało firmę Chainels jako swojego partnera do wdrożenia najlepszej w swojej klasie technologii. Dla przykładu: dzięki gromadzeniu danych, takich jak informacje na temat jakości powietrza i zużycia mediów, przedsiębiorstwo może usprawnić organizację pracy, aby lepiej monitorować swój wkład w zrównoważony rozwój. Co więcej, narzędzie zaprojektowane przez Chainels pozwala firmie lepiej zintegrować dane dotyczące zachowań konsumentów z procesami decyzyjnymi, jak również przekazywać te dane najemcom, aby ci mogli ulepszyć swoją ofertę produktową. Według Stevena Poelmana, jednego z dyrektorów generalnych Multi Corporation, celem organizacji jest "zebranie istotnych danych o konsumentach odwiedzających zarządzane przez nas obiekty, a Chainels odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że właściwe dane są udostępniane właściwym osobom, by mogły one podjąć odpowiednie działania na ich podstawie". Elmar Schoonbrood kontynuuje: "Możemy podejmować lepsze decyzje inwestycyjne dzięki bliższemu przyjrzeniu się współzależności między najemcami".

Dzięki szerszej perspektywie – obejmującej całe centrum, nie tylko jeden sklep – wynajmujący mogą obserwować ogólne trendy, które panują wśród odwiedzających ich obiekty, a przede wszystkim monitorować wzorce ich wydatków. Jeżeli wynajmujący zdecydują się przyjąć na siebie zadanie, polegające na wytłumaczeniu najemcom zachodzących zależności, wpłynie to na ogólną korzyść konsumenta końcowego.

Przeczytaj cały post opublikowany w magazynie Across tutaj.

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here